Byla to všechno jen lež? Nerovnováha mezi bohatými a chudými prý není větší než před krizí

| redakce

Ze všech stran slyšíme, že se od poslední finanční krize z roku 2008 dále výrazně rozevřely nůžky mezi superboháči a zbytkem společnosti. Chudí lidé jsou stále chudší, zatímco bohatí neustále bohatnou. Co když je to ale jinak?

Stephen Rose z George Washington University ve své nové analýze tvrdí, že jsou řeči o tom, jak se nůžky mezi chudými a bohatými v USA neustále rozevírají, nesmysl. "O tom, že je rozdíl v příjmech superboháčů a zbytku společnosti obrovský, nemůže být pochyb, od finanční krize z roku 2008 se však rozdíly mezi bohatými a 'chudými' nijak výrazně nezměnily," říká Rose.

Finanční krize, kterou v USA spustil pád investiční banky Lehman Brothers, nejtvrději dopadla na nejbohatší Američany. Je sice pravda, že se od konce krize americkým superboháčům podařilo smazat nejvíce ztrát, na druhou stranu je zde ale důležitý fakt, že se milionáři a miliardáři na rozdíl od lidí s výrazně nižšími příjmy z dopadů událostí z let 2007 až 2010 dosud nevzpamatovali.

Vývoj příjmů před zdaněním po finanční krizi z roku 2008 podle výše příjmů
Vývoj příjmů před zdaněním po finanční krizi z roku 2008 podle výše příjmů

Platí, že čím nižší příjmy lidé kolem roku 2007 měli, tím méně negativně se jich krize dotkla. Aktuálně je v USA příjem před zdaněním nejbohatšího promile lidí ve srovnání s předkrizovým rokem 2007 asi o 35 % nižší, zatímco v případě spodních 90 % lidí podle výše příjmů tento pokles dosahuje jen zhruba 13 %.

Podle Rose je navíc vysoce nepravděpodobné, že by se rozdíly mezi superboháči a zbytkem společnosti v blízké budoucnosti v USA výrazně prohlubovaly. Kroky, které ke zmírnění dopadů finanční krize podnikla americká vláda, totiž nahrávají zejména lidem s průměrnými a podprůměrnými příjmy.

Američané s nadprůměrnými příjmy aktuálně mimo jiné platí ve srovnání s "chudšími" spoluobčany vyšší daně, takže zatímco příjmy po zdanění většiny americké populace se již stihly vrátit na předkrizové úrovně, nejbohatší Američané mohou na zlaté časy z předkrizového roku 2007 stále jen nostalgicky vzpomínat.

Změny ve výši příjmů před zdaněním a po zdanění mezi roky 2007 a 2011
Změny ve výši příjmů před zdaněním a po zdanění mezi roky 2007 a 2011

Zdroj: New York Times

reklama
reklama