Jsou (americké) akcie levné, nebo drahé? Těžko říct!

| redakce

Po šesti letech růstu cen akcií (ale i výrazném zlepšení zisků firem) je namístě otázka, zda jsou americké akcie ještě stále atraktivní, tedy "levné", ať už ve srovnání se svou vlastní historií, nebo s aktuálními cenami investičních alternativ. Odpověď lze zobecnit na všechny trhy, neplatí jen pro ten americký.

"Pokud se rozhodujete, zda jsou akcie aktuálně drahé, doporučuji věnovat pozornost třem základním hlediskům," píše Barry Ritholtz, uznávaný investor a investiční poradce. Která to jsou?

  • Mějte na paměti, jak širokou škálu možností při oceňování máte.
  • Neměli byste si z nabídky vybrat pouze ukazatele, jejichž hodnoty podporují vaši investiční domněnku nebo ideu.
  • Cílem je najít ukazatel nebo ukazatele, které nejlépe fungují. Hodnotit to lze pouze na základě analýz a pevných dat.

"Kdokoli může v jakémkoli okamžiku vytáhnout z rukávu ukazatel, podle kterého je právě investice, na kterou se ptáte, mimořádně atraktivní a výhodná," varuje Ritholtz. "Stejně tak vás ale kdykoli dokáže od nějakého nápadu odradit."

Aktuální pohled na trhy

Ti, kdo nyní zastávají pesimistický názor na další růst cen akcií, používají většinou P/E (poměr ceny akcie a zisku na akcii) vypočítaný ze zisků za uplynulých 12 měsíců (v případě indexu S&P 500 nyní přes 17). Nebo si vezmou k ruce Shillerovo P/E (CAPE), tedy desetiletý očištěný průměr (zhruba 27). Obě tyto hodnoty jsou historicky nadprůměrné, takže "není co řešit, akcie jsou drahé".

Podobně lze ale najít indikátory, podle nichž jsou naopak americké akcie levné, nebo alespoň průměrně oceněné. Takovým ukazatelem je například poměr cen akcií a volného cash flow (tak důležitý faktor v době charakterizované masivními zpětnými odkupy akcií), případně poměr cen akcií a normalizovaných zisků. S&P 500 je aktuálně na zhruba 22,3násobku volného cash flow (22 % pod průměrem z let 1986-2014), ceny vůči normalizovaným ziskům jsou asi na 18,6násobku (2 % pod průměrem od září 1987). Tato období přitom nejsou irelevantní, současný svět investování z něčeho vychází a investoři si toto období pamatují; srovnávat s průměry za celé 20. století je naopak problematické.

Tak do práce, domácí úkoly čekají. Pro ten který trh může mít určitý indikátor historicky lepší vypovídací hodnotu než jiný, na dalším trhu může platit zase něco jiného.


Odkaz na celý článek Barryho Ritholtze najdete na naší stránce na Facebooku. A najdete tam toho mnohem víc.

Zdroj: Ritholtz.com

reklama
reklama