Jak dosáhnout na evropské dotace pro malé a střední podniky? Známe řešení!

| Komerční sdělení

V novém programovém období 2014-2020 byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ze strukturálních a investičních fondů EU v objemu téměř 24 miliard eur. První dotační výzvy tohoto programového období by měly být vyhlášeny letos ve druhém čtvrtletí. Společně s prvními výzvami připravuje Erste Corporate Banking ve spolupráci se svou dceřinou společností Erste Grantika Advisory spuštění nového produktu pro malé a střední podniky EU Program+, který nabízí klientům komplexní řešení pro dotované investiční projekty z jednoho obchodního místa ve všech regionech ČR.

EU Program+ navazuje na dlouholeté zkušenosti Erste Corporate Banking s financováním dotovaných projektů. Program zahrnuje poradenství pro všechny fáze dotačního cyklu od dceřiné společnosti Erste Grantika Advisory, vedoucí společnosti na trhu dotačního poradenství v ČR, a financování Erste Corporate Banking. EU Program+ je koncipován jako dlouhodobý program reagující na aktuálně otevřené dotační výzvy po celé sedmileté programové období.

Maximální míra veřejné podpory v programovém období 2014–2020 činí u malých podniků 45 %, u středních 35 % a u velkých 25 % z uznatelných investičních nákladů projektu.

Operační programy ČR v programovém období 2014-2020, alokace v milionech eur (zdroj: Dohoda o partnerství)
Operační programy ČR v programovém období 2014-2020, alokace v milionech eur (zdroj: Dohoda o partnerství)
reklama
reklama