Sestavujete investiční strategii? Půltucet výstražných znamení

| redakce

Někdy není od věci při stanovování investiční strategie postupovat vylučovací metodou. Často díky představě toho, čemu se chcete při investování vyhnout, najdete oblasti, které naopak nabízejí dlouhodobou přidanou hodnotu.

Když si prověřujete fond, do něhož se chystáte investovat, nebo finančního poradce, který vám má s celým procesem investování pomáhat, vnímejte varovné signály. Jejich přehlédnutí by se vám mohlo krutě nevyplatit.

1. Prezentace pouze hrubých výnosů

Pokud se poradce nebo portfoliomanažer snaží poukazovat pouze na hrubou výkonnost doporučované investice (před odečtením všech poplatků), je to velká "stopka". Rozhodující je to, kolik investor dostane po zahrnutí všech poplatků. Seriózní investiční společnost musí být 100% transparentní v prezentaci struktury výkonnosti fondu nebo investiční strategie.

2. Vysoký garantovaný výnos

Bylo by skvělé garantovat určitou výkonnost a podstupovat jen omezená rizika za účelem jejího dosažení. Život by byl mnohem snadnější. Takhle ale trhy nefungují. Žádná strategie vám nezaručí výnos 10 nebo 15 % ročně. Pokud někdo na něco takového láká, jde nejspíše o klamavé triky a falešné sliby.

3. Nedostatečná transparentnost

"Nechte to na mně, důvěřujte mi, nepotřebujete vědět více." Na taková slova pozor, to nejsou praktiky poctivého prodejce při doporučování investičních strategií. Pokud vám poradce o produktu nedokáže podat základní informace ve srozumitelném jazyce v 60 vteřinách, není to dobré znamení. Platí obecné pravidlo, že čím déle trvá vysvětlit strukturu investice, tím horší mívá tento investiční přístup výkonnost.

4. Samá chvála, ale nic za tím

Působí bezpečně a pohodlně investovat se společností s velkými prodeji a vyškoleným marketingovým týmem. Červeným praporkem ale je, pokud vám je prodáván příběh, který není v podstatě ničím krytý. Pokud vám něco zní až příliš dobře, než aby to byla pravda, dvojnásobně si to prověřte. Zvláště pokud jde o finance.

5. Přílišná honba za výnosy bez řízení rizika

Dobrý výnos je logickým cílem investora. Problém ale spočívá v tom, že žádný zisk není bez rizika. Každý by chtěl co nejvyšší výnos v co nejkratším čase, ale vydělat nějaké peníze navíc, a přitom neprodělat vloženou investici, vyžaduje obezřetný risk management. Pokud portfoliomanažer nebo poradce prezentuje potenciální výnosy, aniž by se snažil vyvážit rizika, nejde o důvěryhodného partnera pro investování.

Součástí risk managementu není jen upozornit na podstupovaná rizika během investičního procesu, ale také je dostatečně srozumitelně vysvětlit. Samotné investici by mělo předcházet posouzení investorova rizikového profilu, tedy chuti riskovat v závislosti na životní situaci. Teprve pak je možné zvolit správný přístup a strategii.

6. Chybí důraz na finanční edukaci klienta

Žádná strategie není univerzální. Jeden ze způsobů, jak chyby nevhodné volby investiční strategie eliminovat, je ujistit se, že dobře rozumíte tomu, do čeho jste vtahováni. Na trhu je mnoho firem, které dobře prodávají své produkty, ale jen málo z nich investory skutečně vzdělává. Přitom je to způsob, jak si z nich "vychovat" dlouhodobé a věrné klienty. Vzdělání napomáhá tomu, že se nedostanou do problémů a že nebudou dělat iracionální krátkodobá investiční rozhodnutí s dlouhodobým kapitálem. Vzhledem k všeobecnému poklesu výnosů na trzích je nyní finanční vzdělání klíčem k přidané hodnotě v dlouhodobém horizontu.

Zdroj: A Wealth of Common Sense

reklama
reklama