Investování: Cíl je důležitější než cesta

| redakce

Někteří lidé milují plánování. Když se chystají cestovat, stráví měsíce sestavováním podrobného itineráře týdenního zájezdu. Chtějí maximální předvídatelnost a minimální odchylky, aby omezili prostor pro nepříjemná překvapení. Upřednostňují cíl, než aby si užívali cestu. Opakem toho jsou povahy, které nechávají věci plynout a rozhodují se o dalším vývoji podle okolností. Kroky do neznáma jim přinášejí toužené vzrušení. Kdo má při investování navrch - dobrodruzi, nebo plánovači?

V investování, stejně jako ve většině dalších oblastí, hraje disciplína v pravděpodobnosti úspěchu velkou roli. Dobře strukturovaný plán bude mít dostatečnou "gravitační sílu" stáhnout vás zpět k původnímu scénáři, k základně potřebné k dosahování cílů.

Může jít o podíl investice do akcií, optimální roční míru úspor nebo tvrdošíjnost, s jakou se držíte předem stanovené strategie v prostředí vysoké volatility.

Občasná chuť toulat se nemusí být v investování nutně špatná věc. Obsah finančního plánu je dán subjektivně a někdy ho mohou malé odchylky zdokonalit. Nikdy se však nevyplácí nechat strategii odchýlit příliš od původního cíle. Takový "cestovatelský duch" rozbourá i ty nejlépe promyšlené plány.

Zdroj: krisvenne.tumblr.com

reklama
reklama