Svět bohatne a Češi s ním. Na Němce ale ztrácíme 40 let

| redakce

Finanční aktiva domácností na celém světě rostla v letech 2009-2014 ročně 8% tempem. Také Češi bohatli, ale na úroveň západní Evropy dosáhnou až generace narozené po sametové revoluci. Vyplývá to z rozsáhlé studie Global Wealth Report 2014 od The Boston Consulting Group, která již 14 let sleduje vývoj soukromých finančních aktiv v 63 zemích světa.

Svět se stává bohatším. Soukromá finanční aktiva domácností rostou rychleji než samotná ekonomika. Mezi jednotlivými regiony jsou ale velké rozdíly. Jejich příčiny je potřeba hledat nejen v rozdílných tempech ekonomického růstu, ale i rozdílné alokaci aktiv.

(Pod pojmem finanční aktiva (či jmění) se rozumí hotovost, depozita, podílové fondy, obchodované akcie a dluhopisy, životní a penzijní pojištění.)

V letech 2009-2014 na tom byla z hlediska dynamiky růstu v globálním měřítku nejhůře západní Evropa. Její slabý ekonomický růst zbrzdil míru bohatnutí evropských domácností jen na 4 % ročně. Středoevropské země téměř držely krok se světovým průměrem, když si tamní domácnosti připisovaly ke jmění 7 % ročně. Severoamerické domácnosti drží historicky velký podíl jmění v akciích, což jim spolu s růstem HDP dopomohlo k 7% ročnímu přírůstku hodnoty finančních aktiv. Nejvíce bohatli lidé v Asii, a to o 11 % ročně, především díky silnému růstu HDP. Slušně se dařilo i domácnostem v Latinské Americe, jejichž finanční aktiva rostla meziročně o 10 %.

Téměř 300 milionů domácností na světě má finanční aktiva v hodnotě nad 100 tisíc USD. Přes 17 milionů domácností vlastní více než milion USD. Nejvíce dolarových milionářů je v Severní Americe (7,7 milionu) a v Asii (5,4 milionu). V západní Evropě vlastní více než milion USD pouze 2,9 milionu domácností.

Západní Evropa je naopak vedoucím regionem v počtu domácností s aktivy nad 100 tisíc USD (107 milionů), což poukazuje na rovnoměrnější rozdělení bohatství. V Asii je domácností s finančním jměním nad 100 tisíc USD 102 milionů a v Severní Americe 73 milionů. Ve středoevropském regionu je 900 tisíc domácností s aktivy nad 100 tisíc USD a 40 tisíc s aktivy nad milion USD.

Počet dolarových milionářů rostl v letech 2009-2014 meziročně o 10 %, zatímco těch, kteří mají aktiva v hodnotě 100 tisíc až 1 milion USD, přibývalo polovičním tempem.

V roce 2018 by měl objem finančního jmění domácností dosáhnout celosvětově asi 200 bilionů dolarů. V letech 2014-2018 by přitom v globálním měřítku mělo finanční jmění domácností růst v průměru o 5 % za rok. Polovina růstu připadne na Asii díky pokračujícímu růstu ekonomiky.

Soukromá finanční aktiva v Česku rostla v posledních 5 letech o zhruba 6 % ročně. České domácnosti se tak stávají bohatšími ve vztahu k HDP. Přestože je ČR v tomto ohledu na vyšší úrovni než jiné země střední Evropy, dosažení současné úrovně Německa potrvá Česku ještě zhruba 40 let.

Finanční aktiva jsou v České republice v porovnání s jinými zeměmi rozdělena rovnoměrněji. V ČR je asi 200 tisíc (zhruba 5 %) domácností s finančními aktivy nad 100 tisíc USD, asi 10 tisíc domácností patří dolarovým milionářům. Ti přitom patří ke konzervativním investorům, značnou část aktiv drží v hotovosti a bankovních vkladech.

reklama
reklama