Odstartovala veřejná nabídka akcií Slovak Telekom. Drobní investoři je mohou objednávat do 5. května

| redakce

Fond národního majetku Slovenské republiky nabízí k prodeji až 42 341 537 kusů akcií společnosti Slovak Telekom, a. s., prostřednictvím veřejné nabídky ve Slovenské republice a v České republice. Akcie jsou drobným investorům nabízeny od 22. dubna do 5. května 2015 za cenu 23,60 EUR při retailovém pokynu. Rozpětí nabídkové ceny za akcie bylo stanoveno mezi 17,70 a 23,60 EUR za kus.

Profil firmy

Slovak Telekom je největší integrovaný telekomunikační operátor na Slovensku a jednička na trhu podle výnosů v oblasti pevných hlasových služeb, širokopásmového internetu a placených televizních služeb a druhý největší mobilní operátor podle výnosů ze služeb v roce 2014.

Struktura společnosti Slovak Telekom

Finanční informace

  • Solidní finanční výkonnost: Upravená marže EBITDA více než 40 %.
  • Záměry v oblasti dividend: Očekávaný výplatní poměr ve výši 50 až 80 % z rozdělitelného zisku za předchozí kalendářní rok.

Poznámka: Uvedený poměr nepředstavuje konečný závazek a závisí na finanční situaci Slovak Telekomu, jeho kapitálových potřebách a v konečném důsledku na rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti. Výsledné dividendy tak mohou být nižší, případně nemusí být vyplaceny vůbec.

Slovak Telekom: Finanční ukazatele

Zvýhodnění retailových klientů

Slovenští retailoví klienti budou mít během přednostního období retailové nabídky nárok na slevu z koncové ceny za akcie ve výši 5 % z nakoupených akcií, avšak pouze z objednávek do 423 kusů akcií. Všechny retailové objednávky zadané během přednostního období retailové nabídky mohou v závislosti na rozhodnutí Fondu národního majetku Slovenské republiky dostat zvýhodněnou alokaci, ovšem pouze při objednávkách do 423 kusů akcií.

Slovak Telekom: Základní informace o retailové nabídce v ČR

Jak akcie Slovak Telekom objednat?

Pokyny k nákupu akcií společnosti Slovak Telekom, které na trh uvede Fond národního majetku Slovenské republiky, mohou investoři podávat na vybraných pobočkách České spořitelny a také on-line prostřednictvím brokerjetu České spořitelny.

Drobní investoři s bydlištěm či sídlem na Slovensku, kteří podají pokyn k nákupu akcií prostřednictvím České spořitelny nebo brokerjetu České spořitelny, mají nárok na slevu 5 % z kupní ceny akcií při objednávce až 423 kusů akcií za předpokladu, že bude objednávka zadána v rámci přednostního období retailové nabídky tak, jak je popsáno v prospektu nabízeného cenného papíru, který je k dispozici na webových stránkách společnosti Slovak Telekom.

Pokyn k nákupu akcií prostřednictvím brokerjetu České spořitelny mohou investoři podat ZDE.

Rizikové faktory týkající se podnikání skupiny a odvětví a další informace o veřejné nabídce akcií Slovak Telekom jsou uvedeny v Prospektu.

SPECIÁL: Vše, co potřebujete vědět o IPO Slovak Telekomu SPECIÁL: Vše, co potřebujete vědět o IPO Slovak Telekomu Pražská a bratislavská burza se po čase měly dočkat nového titulu. Téměř polovinu akcií slovenského ...

Zdroj: Slovak Telekom

reklama
reklama