Akcie nejsou ekonomika (důkaz číslo 572)

| redakce

Měli bychom investovat podle předpovědí tempa růstu HDP v jednotlivých zemích, nebo raději akciové trhy vnímat jako autonomní jednotky?

Panuje obecný názor, že země s vysokou mírou růstu znamenají automaticky vysoké investiční výnosy. Není to ale tak úplně pravda. Akciový trh totiž není to samé co ekonomika.

Larry Swedroe v článku "Investiční lekce z roku 2014" využívá k demonstraci tohoto rozporu Čínu a USA. V pětileté periodě let 2010 až 2014 rostla čínská ekonomika průměrným tempem 8,5 % ročně, což je číslo, které zcela upozaďuje americký růst (ročně o necelá 2 %). Mnozí by to mohli pojmout jako atraktivní příležitost pro investici do Číny.

Porovnání výkonnosti jednotlivých regionů

Když se ale podíváte na výkonnost, odhalíte, že investoři do čínských akcií během sledovaného období vydělali jen 1,7 % ročně oproti 15,3 % ročně v případě investorů do amerických akcií.

Podobný obrázek dostanete, když srovnáte ekonomiky USA a Spojeného království, které obě vykazovaly míry růstu kolem 2 %. Britští akcioví investoři vydělali 6,3 % ročně, zatímco ti američtí 15,3 %.

Je posledních pět let anomálií?

Studie profesorů z London Business School (Dimson, Marsh a Staunton) zkoumající data zpětně až do roku 1900 odhalila inverzní vztah mezi růstem HDP na obyvatele a investičními výnosy (vyšší míry růstu na obyvatele vedly v průměru k nižším investičním výnosům).

Po porovnání vztahu růstu ekonomiky země a investičních výnosů v následujícím roce byly země rozděleny do skupin na základě růstu HDP za posledních pět let. Země s vysokým růstem měly průměrný výnos v následujícím roce 6 % oproti 12 % u zemí s nízkým růstem.

Proč vyšší hospodářský růst nevede k lepším investičním výnosům?

Prvním a pravděpodobně nejdůležitějším důvodem je to, že země s vysokým očekávaným tempem růstu bývají "drahé". Optimismus ohledně budoucího vývoje ekonomiky země má tendenci tlačit nahoru ceny firem obchodovaných na jejím akciovém trhu v aktuálním období, což snižuje jejich budoucí výnosy.

Hlavním cílem investování je nakupovat instrumenty levně a prodávat je draze. S růstovými zeměmi se vám to ale podaří jen stěží, protože jste obvykle nuceni nakupovat za vysoké ceny.

Dalším faktorem je to, že akciový trh ve vybrané zemi nereprezentuje plně její ekonomiku. Na burze se neobchodují privátní firmy nebo zahraniční společnosti působící v domácí ekonomice. Platí to zejména pro rozvíjející se země, kde jsou burzy méně rozvinuté.

Co tedy funguje?

Věnujte pozornost ceně, jakou za investici platíte. Časopis The Economist opakuje starou známou pravdu, která je základem úspěšného investování: "Dlouhodobě (ne krátkodobě) jsou to valuace, které hrají roli. Čím vyšší P/E, když nakupujete, tím nižší výnos v příštích 10 letech."

Zdroj: cordantwealth.com

reklama
reklama