Každý desátý Čech ví, co je to kolektivní investování. Gratulujeme!

| redakce

Podílové fondy v České republice zažily loni rekordní rok. Vědí ale Češi vůbec, co se skrývá pod pojmem kolektivní investování? Výsledky nedávného průzkumu jsou šokující – ani ne 10 % Čechů odpovědělo správně, tedy že se jedná o investování do podílových fondů.

Přestože investice do podílových fondů loni dosáhly historické úrovně a české domácnosti se přiblížily standardu zemí západní Evropy, podle čerstvých zjištění Pioneer Investments devět z deseti dotazovaných neví, co pojem kolektivní investování vlastně znamená, případně z nabídky zvolilo chybnou odpověď. 17 % dotazovaných je například přesvědčeno, že jde o investování většího počtu individuálních investorů na společný bankovní účet. Dalších téměř 8 % Čechů míní, že principem kolektivního investování je využití více investičních nástrojů či forem dohromady, tedy například investice do akcií, zlata, uměleckých sbírek a nemovitostí.

Co je kolektivní investování, ví jen každý desátý Čech. Prostor pro osvětu v rámci zvyšování finanční gramotnosti je tedy stále velký. "V České republice se kolektivní investování začalo rozvíjet až v 90. letech minulého století a v samých začátcích mělo pro řadu lidí punc něčeho exkluzivního, co si mohou dovolit jen bohatí nebo ti, kdo investování rozumí. Jak je vidět, zažité obavy a určitá neznalost v lidech přetrvávají. A to i přesto, že trh dnes nabízí investiční produkty, které jsou široce dostupné, transparentní a srozumitelné, takže ze strany potenciálního investora nevyžadují žádné zvláštní dovednosti," říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR.

Kolektivní investování šetří čas a umožňuje zhodnocovat peníze i těm, kdo nechtějí sami rozhodovat o tom, jaké cenné papíry nakoupit, nebo nemají dostatečné finanční zdroje pro nákup jednotlivých titulů. Nejběžnějším typem kolektivního investování jsou otevřené podílové fondy. Mezi jejich výhody patří mimo jiné široké spektrum investičních strategií, z nichž je možné vybírat v souladu s cíli a rizikovým profilem investora, diverzifikace rizika či vysoká likvidita.

Víte, co znamená pojem kolektivní investování?
Víte, co znamená pojem kolektivní investování?Zdroj: Pioneer Investments

Průzkum realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v únoru 2015 na vzorku 500 mužů a žen ve věku 18–65 let.

Zdroj: Pioneer Investments

reklama
reklama