Zlomové období pro velkou část českého byznysu přichází

| redakce

Jsou rodinné firmy pro hospodářství významné? Samozřejmě! Podle odhadů tvoří až 80 % světového HDP a zaměstnávají dvě třetiny pracovní síly. V České republice je jejich význam zatím menší, ale i tak jde o zajímavé firmy; jsou totiž obvykle stabilní i v časech ekonomické krize. Dnes se navíc k rodinným firmám obrací pozornost mnoha konzultantů i bankéřů ještě z jednoho důvodu. Blíží se totiž první masivní předávání rodinných firem mladší generaci.

Po 25 letech podnikání brzy dojde ke generační obměně ve většině českých rodinných firem. Vyplývá to ze studie Knowledge Centre Erste Corporate Banking.

Rodinné firmy přemýšlejí dlouhodobě

Životní cyklus rodinné firmy v 1. generaci
Životní cyklus rodinné firmy v 1. generaci

Rodinné firmy jsou zpravidla budovány s dlouhodobou perspektivou. Cílem jejich majitelů totiž nebývá nejrychleji zbohatnout, chtějí vybudovat něco, co je přetrvá a zajistí obživu dalším generacím. Právě proto majitelé rodinných firem intenzivně investují zisk do dalšího rozvoje byznysu, pro osobní spotřebu peníze čerpají jen střídmě. Rodinné firmy navíc v průměru dosahují vyšší návratnosti investovaného kapitálu.

Protože za své chyby platí sami, majitelé rodinných firem obvykle méně riskují a raději plánují s ohledem na dlouhodobé plány a trendy. Určitou výzvou a limitujícím faktorem pro ně může být obtížnost oddělení rodinných a firemních priorit. Role podnikatele a rodinného příslušníka musí být odlišena především v případě, kdy se do podnikání zapojuje celá rodina.

Předání firmy jako zlom

Jedním z nejkritičtějších momentů v životě rodinné firmy je její předání nové generaci. Zatímco v zahraničí vlastní rodinné firmy často už několikátá generace, v ČR nyní dochází ke generační výměně většinou poprvé. Řada zakladatelů se tak bude rozhodovat, zda společnost předat potomkům, nebo ji raději prodat.

Rodinné firmy v ČR podle sektorů

Podle zahraničních průzkumů přežije generaci svých zakladatelů jen 30 % rodinných firem. Pouze 12 % přežije i třetí generaci a čtyři generace v jedné rodině vydrží pouhá 4 % rodinných firem. Většina společností je buď prodána, nebo zaniká.

Pro předání firmy je zásadní celý proces správně načasovat a důkladně naplánovat. Pokud vůbec budoucí kandidát na řízení firmy existuje, měl by se na svou roli začít připravovat s dostatečným předstihem. Měl by se vzdělávat a získávat zkušenosti. V případě, že žádný vhodný kandidát neexistuje, je firma většinou prodána. Řízení je tak obvykle přenecháno profesionálním manažerům nebo prozatímnímu správci. Důležité je najít vhodné uplatnění i pro zakladatele firmy. Opustit vlastní firmu totiž nemusí být snadné.

Průzkumy v ČR ukazují, že by dvě třetiny majitelů rodinných firem chtěly firmu udržet v rodině a předat ji dále. Polovina z nich však zatím proces nástupnictví nezačala řešit. Obecně přitom platí, že proces předání trvá nejméně dva roky.

Model rodinného podniku

Autorem textu je Radek Novák z Knowledge Centre Erste Corporate Banking.

Zdroj: Erste Corporate Banking

reklama
reklama