12 akcií, které by si dnes koupil mladý Warren Buffett

| redakce

Buffett na posledním výročním setkání s akcionáři Berkshire Hathaway oznámil, že se soustředí pouze na hodně velké společnosti, protože jedině ony mohou vylepšit zisky jeho obrovského konglomerátu. Jinými slovy, nevylučuje, že se na trhu najde mnoho neméně zajímavých, ne-li zajímavějších firem, bohužel ale nesplňují jeho kritérium velikosti.

Serveru MarketWatch se podařilo na základě studie National Bureau of Economic Research a AQR Capital Management identifikovat konkrétní příležitosti, protože autoři rozkryli Buffettovu "taktiku" výběru jednotlivých akcií.

Zde jsou hlavní kritéria:

  • Bezpečí: Měřené historicky nízkou volatilitou a nízkou betou (náchylností reagovat na tržní otřesy netýkající se přímo byznysu firmy).
  • Nízká cena: Měřená nízkým poměrem ceny akcie k účetní hodnotě (price-to-book, P/B).
  • Kvalita: Ziskové, stabilní a růstové firmy vyplácející vysoké dividendy.

Firmy, které splní kritéria, bývají konzervativní investicí, a proto u nich lze tolerovat větší alokaci ve srovnání se spekulativnějšími tituly.

Dalším charakteristickým rysem Buffettových investic je podle autorů studie vyšší páka (úvěr na investiční účely). Páka na nákup bezpečných akcií s nízkou volatilitou neodporuje strategii konzervativního portfolia. Buffett aplikuje na své investice páku 1,6 ku 1. Investoři, kteří chtějí dlouhodobě napodobit jeho výkonnost, mohou zkusit to samé.

Beta faktor Berkshire Hathaway je například na základě tržních výkyvů posledních pěti let ve vztahu k S&P 500 0,53. To je jen o něco více než polovina rizika spojeného s nákupem indexového fondu sledujícího široký akciový trh. Beta pod 1 znamená, že akcie je méně volatilní než trh, beta nad 1 indikuje relativně vyšší volatilitu.

Pokud právě alokujete část svých aktiv do dluhopisů, můžete si udržet stejný rizikový profil portfolia, pokud část alokace pro pevně úročené investice vložíte do bezpečných kvalitních akcií, které preferuje Buffett, a těžit z využití páky.

Následující akcie z indexu S&P 1500 (index sdružující benchmarky S&P 500, S&P 400 a S&P 600 - pozn. red.) získaly vysoké skóre od FactSet ve všech oblastech, které autoři posuzovali při určování levných, bezpečných a kvalitních akcií. Jejich P/B a beta faktory jsou podprůměrné, zatímco jejich ziskovost vztažená k celkovým aktivům je nadprůměrná, stejně jako jejich pětiletá míra ziskovosti. Jejich dividendové výplatní poměry jsou taktéž nad průměrem.

Zdroj: MarketWatch

reklama
reklama