Trend je stále váš přítel

| redakce

PIMCO ve svém novém reportu odhaluje dva hlavní klíče k investičnímu a tradingovému úspěchu.

Analýza PIMCO "Carry and Trend in Lots of Places" se opírá o empirické zkušenosti z let 1960 až 2014 z dvaceti významných trhů. Stará dobrá tržní moudrost na úvod zní: Investoři jsou úspěšní, když nebojují proti trendu a nevěnují přehnanou pozornost investicím.

Statistická analýza dat již dlouho prokazuje, že trendy fungují a jsou reálné. Přesto na Wall Street vždy byli fundamentální investoři, kteří tyto analýzy zpochybňovali, a tím odmítali základní pravdu, na které stojí investiční strategie managed futures (založená na statistickém určení trendu).

Nadvýnos a očekávané carry u futures na 10leté americké státní dluhopisy (upraveno o efekt rolování)
Nadvýnos a očekávané carry u futures na 10leté americké státní dluhopisy (upraveno o efekt rolování)

Trendové strategie fungují u různých typů aktiv

Nejlepší tržní silou, jakou může mít trader za zády, je silný trend. PIMCO tvrdí, že strategie, jež jsou nastaveny tak, aby těžily z příznivého trendu, vynášejí mnohdy stejně, nebo dokonce více než strategie očekávaného kladného výnosu (takzvané carry) u pevně úročených investic vyplývajícího z pozitivního rozdílu výnosových měr.

"Nejlepší očekávaná kombinace je budovat portfolia, která těží jak z pozitivního vývoje trendu, tak z vysokého carry," píše se v reportu. Moudro ze staré školy tedy stále platí: Buďte na správné straně trendu a neplaťte za to příliš. Háček je ale v tom, že dobu trvání trendu a jeho rozsah je složité předpovědět.

Dekompozice historie futures na 10leté americké státní dluhopisy podle carry a trendu
Dekompozice historie futures na 10leté americké státní dluhopisy podle carry a trendu

Bill Gross, inovátor ve využití derivátů

V historii velkých algoritmických obchodů bodovala derivátová strategie Billa Grosse na výnosové křivce. Gross odhalil, že je výhodnější obchodovat dluhopisy na derivátovém trhu, zejména za určitých okolností, než držet podkladová aktiva. Derivát nabízel lepší výnosy, zejména pro účely tradingové filosofie PIMCO.

Carry strategie jsou využívané analogickým způsobem na derivátových trzích (například futures). U derivátů investor jednak obdrží úrok z maržové investice, jednak využívá kapitál k investici do pozice v derivátu nebo managed futures. Deriváty tak nabízejí dvojstrannou výhodu ve srovnání s přímou investicí do podkladového aktiva. Funguje to zejména v prostředí vyšších úrokových sazeb.

V době největší slávy byl Gross znám pro obratné využívání derivátů a carry strategií. Dluhopisový guru dokázal rolovat pozice do kontraktů s doručením v dalším kalendářním měsíci s neuvěřitelnou přesností.

Historický podíl v každé kategorii carry a trendu podle trhu
Historický podíl v každé kategorii carry a trendu podle trhu

Carry funguje, určujícím faktorem úspěchu je ale trend

Úroky na maržovém účtu je nutné brát jen jako druhotnou součást výnosu. Carry strategie dobře fungovala krátce po kolapsu brettonwoodského systému, který odstartoval éru papírových měn nekrytých zlatem.

V měnovém obchodování znamenají carry trades prodej měny s nižší úrokovou mírou a využití získaných prostředků k nákupu měny s vyšší úrokovou mírou. Pokud je obchod prováděn s dluhopisy, je relativní rozdíl mezi hodnotou měny a úrokovou sazbou časovou prémií. Carry trades jsou základem strategií využívaných mnoha hedgeovými fondy.

"Historicky se literatura zaměřuje na koncept carry trades hlavně na měnových trzích," píše se v analýze s odkazem na debatu ohledně efektivnosti a přetrvání trendů měnového carry pro předpovídání budoucích výnosů.

Report také zmiňuje diskuzi týkající se intuitivního vztahu mezi rizikem carry a opční prémií placenou za zajištění rizika volatility. Následně vysvětluje, jak je interpretováno riziko výnosové křivky z hlediska její strmosti.

Studie kategorizuje tržní prostředí do čtyř typů podle vývoje carry a trendu:

1. pozitivní carry + pozitivní trend;

2. pozitivní carry + negativní trend;

3. negativní carry + pozitivní trend;

4. negativní carry + negativní trend.

Z tržní analýzy plyne, že strategie s pozitivním trendem a pozitivním carry je skutečně nadprůměrně výkonná. Jen ještě umět stejně jako Gross trend přesně odhadnout.

Zdroj: PIMCO

reklama
reklama