Globální dividendoví aristokraté zítřka

| Komerční sdělení

Drží si pozici mezi nejlepšími portfoliomanažery. Od založení fondu globálních dividend (Fidelity Global Dividend Fund)se mu podařilo zajistit investorům výnos 41,2 %, čímž překonal širší globální index za toto období o 3,7 procentního bodu.

Jeho neomezený globální přístup nejlépe ilustruje fakt, že udržuje ve svém fondu 90 % aktivních peněz. Kromě toho těží z toho, že se vyhýbá problémům koncentrace, které mohou postihnout některé geograficky determinované fondy. Tvrdí, že investoři mohou od jeho fondu očekávat udržitelný roční výnos okolo 5 %. Snaží se toho dosáhnout investováním do jasně definovaných dividendových aristokratů zítřka, protože globální akciové výnosy jsou upřednostňovanou cestou dlouhodobých investorů. Dan Roberts.

Je robustní ziskovost firem pozitivní pro kapitálové trhy?

Americké firemní zisky jsou ve vztahu k HDP rekordní, vysoko nad 50letým průměrem a zdánlivě rostou, což ovšem vyvolává obavy z toho, že agregované tržní zisky vypadají nadále zranitelně. Proč jsou firemní zisky tak vysoké, když znaky oživení v mnoha oblastech jsou chabé? Mohou za to tři faktory, které umožňují americkým korporacím zvyšovat zisky. Zaprvé, poklesly úrokové sazby, což znamená, že náklady na úvěry jsou na dlouhodobých minimech. Zadruhé, přestože statutární daňová sazba v USA neklesá, jako je tomu v řadě jiných zemí, mnoho amerických korporací využívá různých daňových výhod. A zatřetí, náklady na pracovní sílu (ve vztahu k HDP) v posledních 15 letech klesaly, což bylo způsobeno nízkým růstem mezd ve vyspělých ekonomikách a offshoringem práce do lacinějších zemí. Jsem přesvědčen, že tyto tři faktory sehrály hlavní roli.

Abych postihl všechny tyto faktory, soustřeďuji se na společnosti, které mohou generovat udržitelné každoroční zisky. Informace o nich získávám prostřednictvím podrobného výzkumu a průběžnou komunikací s managementem firem, stejně tak pochopením kompetitivních firemních výhod, jakými jsou například síla značky nebo duševního vlastnictví.

S tím, jak klesají možnosti několikanásobné expanze a jak je stále obtížnější dosahovat růstu zisků, je důležité soustředit se na dividendy jako na prostředek podpory celkových výnosů. Pokud se navíc na širším trhu objevují náznaky snižování ocenění, silná disciplína ocenění, která je mým přístupem, je velice dobrou strategií.

Jaké jsou nyní akciové výnosy ve vztahu ke srovnatelným třídám aktiv?

Výnosy z akcií a z vysoce úročených dluhopisů se v poměru rizika a zisku obvykle pohybují na podobné úrovni, a mohou proto usilovat o přízeň stejných investorů. Rozdíl ve výnosech obou tříd aktiv je nyní nejnižší za celé období a pohybuje se okolo 2 procentních bodů. V Evropě je rozdíl ve výnosech ještě menší - v průběhu letošního roku poklesl index vysoce výnosných dluhopisů na 4 %, zatímco kvalitní akcie vynášely okolo 3,5 %. Běžná sazba pro dluhopisy s vysokým výnosem je okolo 4 %, což ještě více posiluje argument pro investování do akcií podpořených udržitelnými dividendami.

Rating akcií držených v Global Dividend Fund dosahuje investičního stupně, zatímco reprezentativní iShares iBoxx High Yield Index dosahuje pouze stupně subinvestičního. Portfolia obsahující dluhopisy s vysokým výnosem mohou obsahovat aktiva nižší kvality, což může být způsobené vysokým zadlužením v rozvahách podniků, nebo může jít o společnosti, které čelí strukturálním problémům. Výnosy z investic do kvalitního akciového portfolia mají potenciál být vyšší a stabilnější než investování do dluhopisů s vysokým výnosem.

Proč se vyhýbáte odhadovaným vysokým dividendám?

Příslib vysokých výnosů může být falešným signálem pro investory a příznakem společností, které vykazují známky nestability, jako byly v posledních letech společnosti z oblasti finančního a telekomunikačního sektoru. Když předpokládaný výnos dosahuje 6-8 %, je vysoká pravděpodobnost, že tento výnos nebude trvalý. Zatímco když se podíváme na akcie nabízející dividendy na úrovni 5-7 %, můžeme podrobně zkoumat, jak udržitelné tyto dividendy jsou a jaká je možnost, že by mohly klesnout.

Jak těžké je tedy najít dividendové aristokraty?

Dividendovými aristokraty nazýváme firmy, které vykazují růst dividend nejméně po deset po sobě následujících let. Takových společností je v seznamu 2500 MSCI ACWI asi 150. Výkon těchto aristokratů je vždy nad průměrem trhu a tyto akcie vykazují nižší volatilitu. Nicméně úspěchy dividendových aristokratů z minulosti nezaručují, že budou rovněž aristokraty zítřka, a moje práce je to zjistit. Soustřeďuji se na tři hlavní parametry:

  • Cíl společnosti dosáhnout významně nadprůměrné výkonnosti prostřednictvím vysoce aktivního peněžního přístupu. Někdy se může stát, že tato moje strategie selže, například pokud se jedná o rychle rostoucí trhy, avšak z dlouhodobého hlediska by měla platit.
  • V případě, že fond nabízí nižší riziko, hodnotím to spíše jako potenciální možnost přijít o peníze svých klientů, ne jako chybu ve sledování nebo odchylku od benchmarku.
  • Zdravý výnos je rovnováha mezi celkovým výnosem a růstem dividend v dohledné době ve výši do zhruba pěti procent.

Jak se vaše strategie vypořádává s možnými potížemi spojenými s koncentrací portfolia?

Investování do určitých zeměpisných oblastí může vést k potížím. Například index MSCI Asia je výrazně orientován na finanční sektor (31 %), průmysl (17 %) a spotřební zboží (17 %), zatímco můj fond nabízí investici do širšího mixu sektorů, prim mají zdravotnictví (23 %), spotřební zboží (15 %), spotřební sektor (13 %) a finance (11 %).

Ostatní kapitálové trhy podléhají velké koncentraci výnosů. Pouze osm titulů z FTSE 100 obstarává 50 % všech dividend. V Global Dividend Fund je osmnáct titulů, které zajišťují polovinu všech dividend, což znamená, že celkový výnos přichází z mnohem více stran. Náš fond dosahuje velice vysoké míry aktivních peněz (90 %), odmítám totiž řídit se slepě diktátem indexů a sektorového okouzlení; sleduji jen velmi neomezený přístup.

Informace o fondech Fidelity naleznete ZDE.

reklama
reklama