Cena ropy na polovině předchozího maxima: Co v takové situaci historie prorokuje akciím?

| redakce

Stratégové z Wells Fargo se zaměřili na to, co se obvykle děje na akciovém trhu po propadu cen ropy na polovinu a v raných stádiích oživení ropného trhu.

Analýza odhalila čtyři příklady propadu ceny ropy na polovinu od roku 1980. Průměr těchto poklesů činil 63 %. Autoři uvádějí, že průměrná míra oživení na trhu s ropou od jeho minima byla po jednom roce 70 %. Ještě zajímavější je, že S&P 500 zažil průměrnou rally o 20 % ve 12 měsících následujících po dosažení dna na trhu s ropou.

Více než 50% poklesy ceny ropy
Více než 50% poklesy ceny ropy

Další postřehy:

  • Dva ze čtyř ropných krachů se udály během ekonomické recese (1991 a 2008) a druhé dva během expanze ekonomiky (1985-1986, 1996-1999). Stratégové se doporučují zaměřovat hlavně na důsledky "expanzivního ropného krachu", a to navzdory skutečnosti, že akcie zhodnotily o 20 % nehledě na vývoj ekonomiky během všech čtyř případů.
  • Po ropném krachu, k němuž došlo během roku 1986, byl během následujících 12 měsíců růst indexu S&P 500 tažen sektory energetiky a základních materiálů. Po propadu na dno v roce 1999 byly tahouny technologie a telekomunikace.
  • Ceny ropy následně oživovaly daleko větší měrou po propadech během expanzí (103,5 %) než po recesích (36,4 %).
  • Zprůměrované výnosy sektoru u předchozích čtyř ropných šoků: tahounem byly technologie se 14% zisky ve 12 měsících ode dna a se 16 % v 18 měsících ode dna. Síťová odvětví utrpěla nejvíce s průměrnými ztrátami na úrovni 20 % ve 12 měsících ode dna.
  • Průmyslová produkce obvykle zaznamenává velký pokles v bezprostřední reakci na ropné dno, oživení ale přichází do jednoho roku. Tři měsíce od ropného dna byla průmyslová produkce níže v průměru o 3,3 %. Do roka se obvykle zvedla na růst okolo 1 %, kdy už cena ropy zpravidla nahradila 70 % ztrát.
  • Zajímavé na tom je, že zatímco S&P 500 vykázal růst o 21 % po 12 měsících od ropného dna, zisky firem z S&P 500 ho nenásledovaly. Autoři analýzy poukazují na pokles zisků o 9,9 %, respektive 10,5 % a 3,6 % v 3měsíčním, respektive 6měsíčním a 12měsíčním období po propadu cen ropy. Nejlepší ze čtyř "oživení" na úrovni zisků během následujícího roku bylo -1,2 %, zatímco nejhorší -6,6 %.
  • Během propadu v roce 1986 cena ropy klesla z 28,75 USD na 10,40 USD za barel. O 12 měsíců později byla opět o 80 % výše na 19 USD. Akcie v sektoru základních materiálů zažily od ropného dna silnou rally, když zhodnotily o téměř 400 % (!!!) během 12 měsíců. Energetické akcie nicméně ztrácely stále 50 %.
  • Ode dna v roce 1999, kdy cena ropy spadla na 11,38 USD z 25,91 USD, kde byla o tři roky dříve, zažil S&P 500 rally o 19 %. Bylo tomu tak hlavně díky sektorům technologií a telekomunikací se zisky 51 %, respektive 17 %. Zbytek trhu zaostal, všechny ostatní sektory v následujících 12 měsících spíše klesaly včetně 30% poklesu titulů z odvětví rychloobrátkového zboží a sektoru síťových služeb.

Jaké z toho plynou závěry?

Cena ropy může klesnout na polovinu jak při recesi, tak při expanzi ekonomiky. Má zpravidla svůj vlastní investiční příběh vlivem specifických proměnných, které se nevyvíjejí v souladu s širší ekonomikou (války, převis nabídky).

Zatímco zisky firem z indexu S&P 500 ve 12 měsících po ropném krachu spíše stagnují, akciový trh je schopen se otřepat (podobně jako v současnosti).

Akciovou rally se nevyplácí hrát skrze energetické firmy. Po 12 měsících ode dna dochází zpravidla k 70% rally na trhu s ropou, ale energetické akcie zůstávají v průměru 4,8 % v záporu a v záporu zůstávají i zisky těchto firem.

Zdroj: Wells Fargo

reklama
reklama