Německá dominance v Evropě nebude trvat věčně

| redakce

Německo je největší evropskou ekonomikou, nejlidnatější zemí regionu a v evropských otázkách má rozhodující vliv. Není tomu tak ovšem navždy. Evropská komise nedávno publikovala zprávu, která odhaluje možné největší hrozby pro pozici Německa jako šampióna Evropy. Vyplývají z demografického vývoje.

Německo si užívá své dominance. Když vyvstane nějaká důležitá evropská otázka, je na ni zpravidla německá odpověď. Které evropské město udává tón? Berlín. Pokud se Němcům něco nelíbí, pravděpodobně "to neprojde". Takhle to už zkrátka nějakou dobu v Evropě funguje, hlavně od doby, kdy se datuje evropská (dluhová) krize. Pokud bude ale země pokračovat v nastoleném demografickém trendu, může o svůj vliv snadno přijít.

Tmavě modré sloupečky v grafu značí očekávaný přírůstek nebo úbytek obyvatel jednotlivých členských zemí EU. Podle EU bude mít Německo do roku 2060 o 10 milionů méně obyvatel než nyní. Ve stejném období by v Itálii a Francii mělo přibýt 5 milionů, respektive 10 milionů lidí. Není to rychlý růst, ale stále jde o naprosto odlišný trend než v Německu. Z velkých ekonomik má podle Evropské komise nejmenší demografické problémy Spojené království, počet obyvatel by tam měl vzrůst o 15 milionů.

Demografická situace
Zdroj: Evropská komise

EU projektuje, že se Německo stane podle počtu obyvatel až třetí největší zemí. V roce 2060 by v něm mělo žít 70,8 milionu lidí, takže se dostane za Spojené království s 80,1 milionu obyvatel a Francií se 75,7 milionu obyvatel.

Demografické projekce na 45 let dopředu je potřeba brát s nadhledem, výrazný rozdíl ale přirozenou cestou přijde jen sotva. Trend porodnosti se změní za tu dobu jen minimálně a nové děti nevykouzlíte. Bez velkých migračních vln nebo neočekávaných kulturních změn tak bude Němců celkem rychle ubývat.

Pro Německo to může mít řadu důsledků, přičemž jen minimum z nich je pozitivních. Pokles počtu obyvatel ve vyspělé zemi nevěstí nic jiného než stárnoucí ekonomiku. Stačí se podívat na Japonsko.

Pokles počtu obyvatel o 10 milionů podtrhuje úbytek pracovní síly (věkové skupiny 15-64), který pravděpodobně s připočtením faktoru stárnutí obyvatel přesáhne 15 milionů. Za stejných podmínek ve Spojeném království přibude 5 milionů potenciálních pracujících.

Německý potenciální růst HDP je projektován na pouhých 0,9 %, tedy zhruba poloviční oproti britským 1,8 % a francouzským 1,7 %. Oproti současnosti bude muset Německo navíc další 3 % z HDP obětovat na penze a zdravotnictví. Rozdíly nepůsobí významně, ale složená míra změn je vysoká.

Zdroj: Evropská komise

reklama
reklama