Ropa v krátkodobém i dlouhodobém výhledu: 14 grafů, které byste měli vidět

| Ľuboš Mokráš

Ceny ropy se po prudkém a hlubokém propadu z druhého pololetí 2014 a prvních týdnů roku 2015 stabilizovaly a letos patří tato komodita mezi tržní hvězdy. Do loňských maximálních hodnot má ale ropa daleko a nezdá se, že by v dohledné době měla atakovat hranici 100 USD za barel.

Aktuální situace a krátkodobý výhled (1-6 měsíců)

Cena ropy Brent byla v posledních třech měsících relativně stabilní a kolísala kolem 60 USD za barel. Nyní pomalu roste směrem k 70 USD za barel. Americká lehká ropa WTI prošla obdobím poklesu (došlo k rozšíření spreadu mezi cenou Brent a WTI až přes 10 USD na barel), aktuálně se rozdíl zúžil k a zhruba 6 USD. Vzhledem k setrvačnosti těžby a podle dostupných informací trvajícímu dostatku až přebytku ropy na trhu (silný růst zásob zejména v USA) by se cena měla po několik příštích měsíců stabilizovat s možností omezených výkyvů na obě strany. Klíčovým motivem ovlivňujícím tvorbu ceny je aktuálně konflikt mezi trvajícím dostatkem až nadbytkem ropy na trhu a dlouhodobějším výhledem, kde hraje roli očekávaný pokles těžby způsobený prudkým poklesem investic (toto očekávání je patrně hlavním motivem aktuálního růstu ceny). Momentálně poněkud převažuje vliv dostatku ropy na trhu a sílící skepse ohledně rozsahu poklesu těžby.

Střednědobý výhled (6-12 měsíců)

Ve druhém pololetí letošního roku by postupně mělo dojít k vyrovnání nabídky a poptávky, a tedy také ke stabilizaci cen ropy, v delším horizontu nelze úplně vyloučit ani přechodný předstih spotřeby před produkcí. Nepočítáme však s brzkým návratem na úrovně před poklesem, rovnovážná cena by měla být znatelně nižší (75–85 USD za barel Brentu). Důsledky aktuálního prudkého poklesu investic do rozvoje těžby ropy mohou vést k přechodnému nedostatku ropy na trhu a dočasnému přestřelení nad rovnovážnou cenu. Počítat je nutné také s možností geopolitických komplikací vedoucích k prudkému růstu cen ropy. Nejproblematičtějším regionem zůstává Střední východ.

Dlouhodobý výhled (několik let)

V dohledné budoucnosti očekáváme pokračování relativně pomalého růstu světového hospodářství. Vývoj produkce v horizontu několika let patrně podstatně ovlivní současný výrazný pokles cen ropy. Mnohé alternativní zdroje se při současných cenách ropy stávají z hlediska rozvoje nových ložisek neatraktivními, což již vede k významnému omezování investic. Tyto zdroje ovšem jsou a budou nutné k udržení plynulého zásobování v horizontu let, a to jednak kvůli růstu spotřeby, a jednak kvůli vyčerpávání stávajících ložisek. Podstatnější a dlouhodobější výpadek investic by tak mohl vést k opačnému efektu, než sledujeme nyní, tedy k přestřelení ceny nahoru. Na druhou stranu umožňuje technologický pokrok efektivnější a dlouhodobější využití stávajících ložisek, což efekt poklesu investic snižuje. Fundamentálně oprávněná cena zohledňující náklady na těžbu u ložisek s marginálními náklady, přiměřený zisk těžebních společností a rizikovou prémii je podle našeho názoru aktuálně mezi 75 a 85 USD za barel (nelze vyloučit pokles) a věříme, že v horizontu několika let (3-5) se cena ropy zhruba v tomto intervalu stabilizuje.

Aktuální vývoj cen ropy

Aktuality na trhu s ropou

  • Podle představitelů společností BP a Lukoil by mělo dojít ke zpomalení růstu objemu těžby ropy v Iráku, protože tamní vláda nebude mít kvůli nižším cenám suroviny dostatek prostředků na rychlý rozvoj těžby. Jde o další ze signálů toho, že se pokles investic do rozvoje těžby zdaleka netýká jen těžařů z alternativních zdrojů v USA. Irák je druhý největší producent v rámci kartelu OPEC s denní těžbou 3,34 milionu barelů denně (údaje z března 2015), v roce 2018 by chtěl těžit 6 milionů barelů denně. Pokles cen ropy ovšem tyto plány ohrožuje. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) Irák dluží ropným společnostem, které budují jeho těžební kapacity, 9 miliard USD za práce provedené koni a 18 miliard USD za práce provedené letos.
  • Pokles investic a následně zaměstnanosti v ropném sektoru pokračuje. Společnost Schlumberger, jeden z velkých hráčů, oznámila, že plánuje propustit dalších 11 tisíc zaměstnanců. Celkově tak počet zaměstnanců firmy klesne o 20 tisíc. Odhad celkových škrtů investic do těžby ropy v letošním roce od společnosti Cowen je 114 miliard USD a celkový odhad počtu propuštěných je zhruba 100 tisíc. Počítá se s tím, že pokud nedojde ke zvýšení cen ropy, bude následovat další vlna škrtů a propouštění. Podle Paala Kibsgaarda, šéfa společnosti Schlumberger, jsou další úspory nutné, protože oživení investic do nové těžební kapacity se podle něj odsune s tím, jak se budou dokončovat rozpracované vrty a jak se rozšiřuje praxe rozsáhlejšího frakování (a tím uvolňovaní nových zásob) ve stávajících aktivních vrtech. Dramatický pokles investic ovšem vede k obavám, že růst těžby nebude v budoucnosti dostatečný, což povede k rapidnímu růstu ceny.
  • Saúdská Arábie zvýšila v březnu produkci ropy na nejvyšší úroveň za posledních třicet let. Nárůst činil 658 800 barelů za den, produkce tak činila 10,294 milionu barelů denně.
  • Citibank zvedla kvůli růstu cen ropy v posledních týdnech svůj odhad průměrné ceny ropy Brent na letošní rok o 5 USD na 63 USD a barel. Banka čeká pokles ceny ve čtvrtém čtvrtletí kvůli přetrvávajícímu nadbytku ropy na trhu. Tlak na pokles ceny by podle jejího názoru mohl přetrvat až do příštího roku.
Výhled trhu s ropou

Investice a produkce

O pokračujícím poklesu investic v ropném průmyslu už byla řeč, pro ilustraci ještě několik grafů.

reklama
reklama