Co čekat v pondělí od akcií O2 Czech Republic? Může jít o celkem atraktivní zboží

| redakce

Akcie O2 Czech Republic mají za sebou celkem divoké období. A nemusí být všem dnům konec.

Valná hromada, rozhodnutí o rozdělení firmy, právo na odkup akcií odštěpené firmy CETIN, vyřazení z indexu MSCI a s tím související velké objemy obchodů. Akcie O2 Czech Republic mají za sebou celkem divokou jízdu, většinou celkem z kopce. Co ale čekat v pondělí 1. června 2015, kdy se začne obchodovat s "novou" O2?

Cena byla v pátek stanovena na 49,40 Kč. Vycházelo se z aritmetického průměru cen, které dodali tvůrci trhu. Analytik Josef Němý z Komerční v banky ale již v týdnu pro deník E15 uvedl, že existují důvody pro výrazně vyšší cenu.

"Hodnota akcie odštěpené firmy CETIN je podle znaleckého posudku zhruba 150 Kč. Právo na odkup mají akcionáři O2, kteří na valné hromadě v dubnu hlasovali proti rozdělení O2," shrnul Němý známá fakta. "V posledních týdnech se ale akcie O2 obchodovaly již bez tohoto práva, a tak by cena v pondělí měla klesnout výrazně méně než o 150 Kč," doplnil v době, kdy ještě nebyla známa cena 49,40 za kus u akcií O2 ani 150 Kč za akcie CETIN na volném trhu pražské burzy.

Podle Němého je zajímavé vzít v potaz ceny akcií O2 v době, kdy nebylo schváleno rozdělení firmy. Vzal tedy do výpočtu ceny mezi lednem a dubnovou valnou hromadou, tedy 208-238 Kč za akcii O2 C.R. "Po odečtení ceny akcie CETIN a dividendy 13 Kč vychází cena akcií O2 na 45-75 Kč. Pokud bychom ale vzali v potaz průměrný obchodní násobek zisku EBITDA v poslední době, **odhadovali bychom cenu akcie nové O2 na 70-100 Kč," napsal analytik pro E15.

Přesnější ocenění bude možné až po zveřejnění výkazů po rozdělení, možné obchodní pásmo pro akcie O2 Czech Republic je tedy velice široké. "Za určitých okolností tak akcie O2 C.R. mohou být po rozdělení atraktivní nákupní příležitostí," uzavřel Němý.

Rizikem ale podle něj zůstávají finanční asistence skupiny PPF, nejistota ohledně dividendové politiky i dopady samotného rozdělení firmy, které bylo v rámci sektoru provedeno unikátním způsobem.

Napsáno s využitím informací od KB, E15.

reklama
reklama