Odvrácená tvář lidských schopností

| redakce

Ne všechny lidské kvality jsou prospěšné. Některé mohou být pro společnost dokonce nebezpečné.

Když se řekne emoční inteligence (EI), myslí se tím zpravidla něco pozitivního. Projděte si inzeráty na pracovní pozice a najdete ji v požadavcích na výživové poradce, manažery, prodejce bot či koordinátory péče o domácí mazlíčky. Hypotézou, zda může chytrost v sociální a emocionální oblasti pomoci k úspěchu, se začali zabývat před čtvrt stoletím, kdy se zkoumání EI stalo mainstreamem.

Termín byl zpopularizován Danielem Golemanem v knize "Emoční inteligence" z roku 1995. Od té doby i další vědci v mnoha studiích prokázali, že schopnost pracovat s city - ať už s vlastními, nebo city ostatních - představuje konkurenční výhodu. Oproti lidem s průměrnou EI mají ti s vysokou větší úspěchy v práci, méně zdravotních problémů a vykazují vyšší životní uspokojení.

Další vědci zkoumali odvrácenou stránku EI. Poukázali na vazbu mezi porozuměním lidem a schopností tuto dovednost využít ve svůj prospěch. Loni skupina rakouských psychologů odhalila korelaci mezi emoční inteligencí a narcisismem. V této kombinaci se zvyšuje pravděpodobnost, že budou schopnosti využity pro negativní účely, jako je třeba podvádění. Podobně i studie z roku 2014 spojila "narcistní vykořisťování" se schopností empatie (ti, co byli náchylní k manipulaci ostatních, byli zároveň lepší ve schopnosti "číst v lidech").

Další studie zjistila, že ti s vysokou EI, kdo se umístili vysoko na stupnici manipulativnosti, mnohem častěji "pletou hlavy" ostatním čistě kvůli svým zájmům. Naštěstí takových není mnoho - skotští vědci tvrdí, že tento takzvaný machiavelismus je zpravidla negativně korelovaný s emoční inteligencí.

Nicméně prostředí v práci je podle vědců živnou půdou pro deviantní chování lidí s vysokou EI, ať už jde o narcisty, machiavelisty nebo obyčejné pracanty. Článek z roku 2010 odhalil "sobecké" využití emoční inteligence v kancelářích v různých podobách. Šlo například o soustředění se na strategicky důležité cíle (podřízené, rivaly, regulátory) a snahy "zdeformovat, zablokovat nebo zveličit proud emocemi poháněných informací a spekulací".

Vysoká emoční inteligence však nemusí být vždy pro kariéru výhodou. Ve studii z roku 2013 byly studentům předloženy snímky lidí prosících o návrat člena rodiny, přičemž polovina těchto osob byla ve skutečnosti zodpovědná za zmizení svých blízkých. Když studenti hodnotili pravdivost těchto výroků, ti s vysokou inteligencí pohořeli. Vědci to přičítali přehnanému sebevědomí ve schopnosti číst v lidech.

Plyne z toho ponaučení, že se nevyplácí podceňovat schopnosti lidí kolem sebe, stejně tak je ale ani nenadhodnocovat. Číst emoce ještě neznamená umět číst myšlenky.


Zdroje:

The Atlantic

Salovey and Mayer, "Emotional Intelligence" (Imagination, Cognition, and Personality, 1990)

Goleman, Emotional Intelligence (Bantam, 1995)

Wong and Law, "The Effects of Leader and Follower Emotional Intelligence on Performance and Attitude" (The Leadership Quarterly, červen 2002)

Mikolajczak et al., "Explaining the Protective Effect of Trait Emotional Intelligence Regarding Occupational Stress" (Journal of Research in Personality, říjen 2007)

Saklofske et al., "Factor Structure and Validity of a Trait Emotional Intelligence Measure" (Personality and Individual Differences, březen 2003)

Nagler et al., "Is There a 'Dark Intelligence'?" (Personality and Individual Differences, červenec 2014)

Konrath et al., "The Relationship Between Narcissistic Exploitativeness, Dispositional Empathy, and Emotion Recognition Abilities" (Journal of Nonverbal Behavior, březen 2014)

Côté et al., "The Jekyll and Hyde of Emotional Intelligence" (Psychological Science, srpen 2011)

Austin et al., "Emotional Intelligence, Machiavellianism and Emotional Manipulation" (Personality and Individual Differences, červenec 2007)

Kilduff et al., "Strategic Use of Emotional Intelligence in Organizational Settings" (Research in Organizational Behavior, 2010)

Baker et al., "Will Get Fooled Again" (Legal and Criminal Psychology, září 2013)

reklama
reklama