Jak si vydobýt větší respekt (2. díl)

| redakce

Většina z nás touží po respektu ostatních lidí - kolegů, nadřízených, ale i přátel a rodiny. Uznání ale nepřichází samo od sebe.

 • Soustřeďte se na to, v čem jste dobří. Respekt získáte tím, že budete dělat to, co opravdu umíte.
 • Zachovávejte důstojnost svou i ostatních.
 • Nestyďte se omluvit, pokud se zmýlíte nebo uděláte chybu.
 • Říkejte, co si myslíte, a myslete vážně to, co říkáte. Konzistentnost je předpokladem důvěryhodnosti.
 • Podělte se o své dovednosti a zdroje. Nestyďte se ukázat své silné stránky.
 • Dejte na instinkt. Někdy zkrátka cítíte "v koleni", že je něco špatně.
 • Netravte zbytečně mnoho času drobnostmi. A mějte na paměti, že většina věcí jsou vlastně drobnosti.
 • Naučte se říkat ne. Musíte ale umět zdůvodnit, proč něco odmítáte.
 • Snažte se žít morálně. Stůjte si za svým.
 • Práci odevzdávejte vždy v termínu a co nejlépe odvedenou.
 • Respektujte i ty, které je těžké respektovat. Chování si respekt někdy nezaslouží, člověk ovšem ano.
 • Naslouchejte ostatním lidem a berte v potaz jejich pohled na věc.
 • Naučte se hledat kompromis.
 • Někdy je důležité, co neřeknete, ne to, co jste řekli.
 • Vybírejte si bitvy, které chcete vybojovat. Někdy musíte udělat něco, co nechcete, abyste dosáhli dlouhodobějšího cíle.
 • Buďte sami na sebe nároční.
 • Naučte se naslouchat. Nelze lépe vyjádřit svůj zájem a respekt.
 • Neplýtvejte časem jiných lidí.
 • Převezměte odpovědnost za to, co děláte, kdykoli to děláte.
 • Oblékejte se přiměřeně situaci. Lidé dají na první dojem.
 • Jste na něco vyloženě alergičtí? Máte citlivá místa? Poznejte své slabiny a nenechte je vyplouvat na povrch.
 • Expertiza se cení, vysoký standard odváděné práce rovněž.
 • Sebevědomý úsměv ještě nikdy nic nezkazil.
 • Důvěřujte a bude vám důvěřováno. Chování, které vyvolává důvěru a zvyšuje sebevědomí, se vám vrátí.
 • Propojujte lidi. Díky vám získají možné výhody z nových známostí a spolupráce.
 • Zachovávejte klid. Když víte, kdo jste, máte se o co opřít.
 • Snažte se, aby vaše tělo podtrhávalo to, co říkáte. Řeč těla nelze uhlídat, ale lze ji využívat.
 • Hlídejte si své způsoby. Dobré chování otevírá dveře.
 • Udělejte si čas na něco, na čem vám záleží, i když ho na první pohled nemáte.
 • Respektujte, jak se cítí ostatní.
 • Učte se od ostatních. Nebojte se zjišťovat, co všechno nevíte.
 • Nesnažte se vždy všem pomoci a vyjít vstříc. I kdybyste se rozdali, nestihnete pomoci a vyhovět všem.
 • Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.

Zdroj: Inc.com

reklama
reklama