O vodě: Kolik jí proteče, než si rozsvítíme žárovku

| redakce

Voda a energie spolu fungují v symbióze - energie dokáže vodu dostat k lidem a voda je zase nutná k výrobě energie.

Různé typy energií vyžadují ke své výrobě různé množství vody. Například elektrická energie byla ve Spojených státech v roce 2014 vyráběna ze 39 % z uhlí, z 27 % ze zemního plynu, z 19,5 % z jádra, ze 6 % z vody a z necelých 7 % z dalších obnovitelných zdrojů a řady menších zdrojů.

Tvorba elektřiny podle zdroje (USA)

Různé zdroje elektřiny vyžadují vodu v různé míře. Následující graf prezentuje zprávu U.S. Geological Survey, která ukázala, kolik litrů vody je potřeba k výrobě jedné kilowatthodiny elektřiny.

Jedním z klíčových faktorů, které rozhodují o tom, kolik vody která elektrárna potřebuje, je chladicí systém. Konvenční elektrárny používají chladicí věž nebo průtokovou soustavu. Ta čerpá vodu z řeky či jezera, rozvádí ji po elektrárně a následně vrací do přirozeného prostředí. Věž naopak vodu nevrací, ale recykluje. Přesto spotřebuje o 30-70 % více vody, protože kapalina se postupným odpařováním vytrácí, zatímco průtoková soustava ji jednoduše vrací do řeky či jezera.

Litr vody potřebný k vygenerování kilowatthodiny

Je ale potřeba zmínit, že se u průtokové soustavy voda také může ve velkém vypařovat (teplota vypouštěné vody je vyšší a ohřívá celý vodní tok). Toto umělé ohřívání vodních toků má negativní dopad jak na rostliny, tak na zvířata. Američtí regulátoři se proto pravidelně od 70. let minulého století ujišťují, že moderní elektrárny používají spíše chladicí věže.

Jaderné elektrárny využívají vodu ještě na další věc - tekutina chrání palivové články před přehřátím. Tyto články jsou zasazeny ve vodních nádržích a voda je chladí celé roky.

To uhlí na vyrobení kilowatthodiny elektrické energie takovou potřebu vody nemá. Protože je ale na trhu využívanějším zdrojem, ve výsledku spotřebuje vody více než jaderné elektrárny či plyn. Biomasa zase spotřebuje značné množství vody při pěstování plodin. Vodní elektrárny asi není potřeba vysvětlovat. Větrné elektrárny a fotovoltaické elektrárny naopak spotřebují vodu jako zdroj pro výrobu energie v minimálním množství.

Faktem zůstává, že se americké úřady o spotřebu vody příliš nestarají, je-li ve hře stavba nové elektrárny. To se ale začíná měnit. Alespoň v těch regionech Spojených států, kde začíná být vody nedostatek a stoupá teplota na povrchu. To se týká jak médii propírané Kalifornie, tak tradičně vyprahlého středu USA, jako jsou Texas či Alabama.

Zdroj: Oilprice.com

reklama
reklama