Šest let po krizi: Vítězové a poražení v bankovním sektoru

| redakce

Není divu, že jsou managementy bank pod tlakem i šest let po finanční krizi. Deutsche Bank, kde se mění ředitelé, si vedla od konce roku 2008 hůře než konkurence jak co do výkonnosti akcií, tak ve výnosnosti a efektivitě nákladů. HSBC, která nedávno oznámila zrušení 25 tisíc pracovních míst a prodej divizí v Turecku a Brazílii, se v rámci bankovního sektoru umístila někde uprostřed. Náklady banky v poměru k příjmům se od roku 2008 zvýšily, což vedlo ředitele Stuarta Gullivera k dalším škrtům.

Akcie Deutsche Bank mají cenu poloviny účetní hodnoty, což naznačuje, že trh přisuzuje bance nižší hodnotu, než na jakou ji její management odhaduje pro případ likvidace. Poměr tržní hodnoty k té účetní je pod 1 rovněž v případě HSBC. Pouze čtyři největší banky mají tržní hodnotu vyšší než tu účetní, jak ukazuje následující graf.

Poměr tržní a účetní hodnoty UBS

Výnosnost vlastního kapitálu je u Deutsche Bank na úrovní dvou procent, což je přibližně desetina hodnoty z doby před krizí. Tento ukazatel říká, jak dobře (nebo špatně) management banky investuje peníze svých akcionářů.

Výnosnost vlastního kapitálu

Poměr nákladů k příjmům je u HSBC jeden z nejnižších, protože instituce je v první řadě pro drobné klienty (retail) a má tisíce poboček. Bankovní úředníci a obchodní zástupci jsou placení méně než makléři a investiční bankéři v investičních bankách. Poměr nákladů k příjmům je ale u HSBC vyšší než před krizí. A banka v tomto případě není zdaleka jediná.

Náklady ve vztahu k příjmům

Hodnota investic do cenných papírů gigantů Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan a Barclays se za uplynulých sedm let více než zdvojnásobily. Akcionáři Deutsche Bank a HSBC dosáhly v porovnání s nimi daleko skromnějších výnosů. A jak ukazuje poslední graf, podílníci Citigroup o část peněz dokonce přišli.

Výkonnost akcií bank ve světě

Zdroj: Bloomberg

reklama
reklama