Historie a varování před investováním, změna myšlení a děti jako nejlepší investice

| redakce

Historik Michal Stehlík v sérii tweetů z nedávného neformálního setkání novinářů a odborníků na téma vztahu Čechů k investování pořádaného společností NN Investment Partners.

Často se setkáváme s vnímáním investování jako složitého a nezajímavého tématu ze strany médií a složitého a nedůvěryhodného způsobu nakládání s osobními financemi ze strany veřejnosti. Panelová diskuze novinářů a odborníků na téma vztahu Čechů k investicím proto využila několika netradičních pohledů - historického, psychologického a sociologického.

NN Investment Partners jako specialista na investování tuto akci zaštítila. V rámci setkání se střetly názory psychologa, historika a sociologa, kteří poukázali na důvody toho, proč jsou Češi v nakládání s penězi obezřetní a co stojí za aktuálními trendy (zejména růstem objemu prostředků v podílových fondech v ČR).

Známý historik Michal Stehlík se věnoval vlivu historických událostí na přístup Čechů k investování.

Politické a ekonomické události 20. století a změna myšlení

Ekonomické změny

Oproti 20. století se už téměř 30 let "nic neděje".

Historický vývoj postoje k vlastnictví

Lišily se jen důvody:

  • pozemková reforma za první republiky;
  • nacismus (rasové důvody);
  • odsun (nacionální důvody);
  • znárodnění (ideologické důvody);
  • kolektivizace (ideologické důvody);
  • měnová reforma – ekonomická nutnost, sociální šok a nejistota.

Spoření vs. zadlužování

Spoření v první republice vs. zadlužování dnes

Penze, stáří, smrt

Češi a investice

Události ze zahraničí ovlivňují vztah Čechů k investicím různou měrou. Když srovnáme například Černý pátek v roce 1929 s poslední velkou finanční krizí v roce 2008, vidíme velké rozdíly.

Z porevolučních událostí zásadně ovlivnila vztah Čechů k investicím kupónová privatizace.

Je však důležité se ptát, jak dlouho "trvá" paměť národa, tedy jak dlouho nás ovlivňují minulé události; jak dlouho jsme schopni se učit z uplynulých událostí a nakolik je taková zkušenost vývojově nepřenositelná. Mladší generace již nebudou mít v živé paměti negativní zkušenosti s investováním z 90. let.

Jediná smysluplná investice

Michal Stehlík: Investice do vlastních dětí
reklama
reklama