Na co sázejí čeští a slovenští milionáři?

| redakce

Vstupte do světa těch nejbohatších a nejnáročnějších, do světa českých a slovenských dolarových milionářů. Jak žijí, kde vidí největší hrozby současné společnosti a do čeho investují?

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou typicky vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % v SR) těsně po padesátce (průměrný věk respondentů v ČR 52 let, v SR 50 let). V České republice platí, že svět dolarových milionářů je světem starších mužů – třetina českých milionářů je ve věku mezi 40 a 49 lety (30 %), silnější třetina pak mezi 50 a 59 lety (32 %). Na Slovensku najdeme pětinu milionářů v rozmezí 30 až 39 let. Ženy jsou mezi milionáři výjimkami. Nejčastěji jsou dolaroví milionáři majiteli firem (57 % v ČR, 58 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (10 % v ČR, 9 % v SR) nebo osobami samostatně výdělečně činnými (10 % v ČR, 3 % v SR).

Ve světě investic

Dolaroví milionáři jsou spíše "opatrnými" investory, vybírají si zejména bezpečné investice. K tomuto postoji je vede obzvláště životní fáze, ve které se nacházejí, a také obava z nestabilní politické a ekonomické situace, například z krize na Ukrajině. I přes určitý konzervatismus lze z chování dolarových milionářů vyčíst narůstající investiční apetit, který je nabuzen hlavně konjunkturou v některých odvětvích. Jejich investiční portfolia, která si nejčastěji spravují sami (56 % v ČR, 48 % v SR), však stále dodržují zažité pravidlo, a sice mít v rizikovějších instrumentech jen 1/3 majetku.

Pouze pro 8 % českých a 10 % slovenských dolarových milionářů je správa majetku jejich hlavní pracovní náplní. Třetina dolarových milionářů se správě svého majetku věnuje denně, nejtypičtěji se však majetku věnují nárazově (54 % v ČR, 46 % v SR).

Očekávání zhodnocení

Neustálé snižování úrokových sazeb centrálními bankami nutí investory hledat zajímavější zhodnocení finančních prostředků v jiných než vkladových produktech. Ze společné perspektivy českých i slovenských dolarových milionářů vychází jako zajímavé investice do akcií zahraničních firem (25 % v ČR, 31 % v SR), nákup firem (26 % v ČR, 25 % v SR) a startupy (23 % v ČR, 25 % v SR).

V České republice si v porovnání se Slovenskem vedou výrazně lépe konzervativnější nástroje a ochránci hodnot, jako jsou zemědělská půda (34 % v ČR, 15 % v SR), stavební pozemky (26 % v ČR, 11 % v SR) či rezidenční nemovitosti (22 % v ČR, 8 % v SR). Tyto investice mohou odrážet oživení českého trhu s nemovitostmi, které je zejména v případě rezidenčních nemovitostí již delší dobu proklamováno. Investice do zemědělské půdy zažívají boom, o kterém svědčí i vznik několika půdních fondů. Půda je v České republice při porovnání se zbytkem světa stále velmi levná, očekávání korekce a vyrovnání ceny je tedy logické.

Znatelný meziroční pokles obliby u českých dolarových milionářů zažily investice do nákupu firem (2015: 26 %, 2014: 41 %). Pokles si lze vykládat tak, že loňský boom a trend vyhnaly ceny firem na maxima, a je tedy mnohem obtížnější hledat zajímavé příležitosti. Větší oblibě se u českých dolarových milionářů naopak těší alternativní investice (2015: 17 %, 2014: 12 %) či obchody s měnami (2015: 12 %, 2014: 6 %).

J&T Banka Wealt Report 2015 - 1

Investiční portfolio

V portfoliu dolarových milionářů najdeme zejména investice, od kterých bohatí očekávají nejzajímavější zhodnocení. Výjimkou jsou jen termínované vklady, které za atraktivní z hlediska výnosu považuje pouze 1 % českých dolarových milionářů, ale v portfoliu je má téměř polovina oslovených (45 % v ČR, 55 % v SR). Vysoko si stojí vlastnictví firmy nebo podílu v ní, dolaroví milionáři tedy častěji investují do svých vlastních firem než do ostatních investičních nástrojů.

Největší rozdíly mezi Čechy a Slováky jsou zřejmé u akcií českých a slovenských firem, které se nacházejí spíše v portfoliu českých dolarových milionářů (35 % v ČR, 11 % v SR). Tento stav je především odrazem nefunkčnosti burzy v Bratislavě. Na Slovensku má třetina milionářů zainvestováno do zlata.

J&T Banka Wealt Report 2015 - 2

Zajímavý je fakt, že z hlediska rizikovosti považují dolaroví milionáři zemědělskou půdu, stavební pozemky a rezidenční nemovitosti za srovnatelné s termínovanými vklady.

Investiční prostředí doma a v EU

Narůstající investiční apetit dolarových milionářů svědčí o oživení a vzniku nových investičních příležitostí. Poprvé za poslední tři roky považují čeští i slovenští dolaroví milionáři současnou ekonomickou situaci spíše za příležitost než za hrozbu pro své investice.

Evropská unie je pro dolarové milionáře z pohledu investic místem, kde se i přes problémy stále najdou atraktivní investiční příležitosti (42 % v ČR, 52 % v SR). Češi jsou ohledně investičních příležitostí v EU mírně skeptičtější. Přibližně pětina dolarových milionářů očekává i přes zlepšení ekonomické situace velmi pomalý růst, což činí investice v unii méně atraktivními v porovnání se světem, dokonce 4 % českých a 5 % slovenských milionářů označilo aktiva v EU za drahá a neatraktivní s ohledem na poměr mezi výnosy a riziky. 18 % českých a 11 % slovenských dolarových milionářů označilo investice v EU za neatraktivní kvůli pomalému ekonomickému růstu, přebujelosti regulací a byrokracie. Málokdo ale věří, že lze v EU očekávat všeobecný rychlý růst.

J&T Banka Wealt Report 2015 - 3

J&T BANKA WEALTH REPORT 2015: Průzkum, který probíhal v únoru a březnu 2015, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion dolarů (24,5 milionu korun nebo 900 tisíc eur). Do průzkumu se zapojilo celkem 301 respondentů z řad dolarových milionářů (193 Čechů a 108 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a skupinový rozhovor s privátními bankéři z J&T Banky.

Zdroj: J&T Banka

reklama
reklama