Jak vážně brát varování před spekulativní bublinou v sektoru biotechnologií? Vyšší ocenění má své důvody

| Ján Hájek

Dění v biotechnologickém sektoru bývá v poslední době stále častěji přirovnávané k bublině, zejména kvůli výraznému růstu cen akcií v posledních pěti letech. Dokonce i předsedkyně Fedu Janet Yellenová loni v červenci uvedla, že je ocenění biotechnologických akcií přehnaně vysoké. Toto tvrzení je pravidelně opakováno dalšími autory článků i některými investory. Nesouhlasím s nimi.

Nedomnívám se, že by současné dění v sektoru biotechnologií vykazovalo známky bubliny. Rychlý růst cen má své důvody.

Hodnota indexu NASDAQ Biotechnology (NBI) v uplynulých 10 letech vzrostla o více než 450 % (v průměru o 18,7 % ročně), což ze sektoru udělalo jedno z nejlépe výkonných odvětví. Nicméně ceny akcií biotechnologických firem takto rychle nerostly po celou tuto dobu. Prvních pět let byl růst spíše pozvolný, o to výrazněji ale rostly v posledních pěti letech, kdy jejich průměrné zhodnocení dosáhlo 35,5 % ročně.

Hájek 1

Samotný cenový vývoj nemůže zodpovědět otázku, zda se dění v sektoru vymklo fundamentům. Lze ovšem srovnat cenový vývoj s nějakým fundamentálním ukazatelem. Využil jsem konsenzuální odhad očekávaných tržeb pro období od následujícího 13. do 24. měsíce, tedy ne nejbližších 12 měsíců, ale 12 měsíců po nich následujících. Proč? Vzhledem k byznysovému modelu společností vyvíjejících léky má smysl spíše sledovat tržby než zisk (společnosti jsou zpravidla před schválením léků ztrátové kvůli vysokým nákladům na klinické testování, teprve po schválení léků dochází k prudkému růstu tržeb a postupné ziskovosti).

Jednotlivé společnosti se v okamžiku stabilní ziskovosti pak již svou nákladovou strukturou vzájemně příliš neliší, je možné relativně dobře odhadnout, jak asi bude ziskovost firmy vypadat v období zhruba pěti let po schválení léku, kdy již dochází ke zpomalení růstu tržeb v důsledku významné penetrace cílového trhu. Ceny akcií a analytické odhady však reagují již s předstihem na výsledky závěrečných klinických testů, po kterých lze již s vysokou pravděpodobností usoudit, zda testovaný lék bude schválen. K tomu zpravidla dochází zhruba deset měsíců po podání žádosti o schválení. Proto má smysl spíše sledovat vývoj odhadů dalších 12 měsíců.

Během uplynulých sedmi let vzrostly odhady budoucích tržeb v průměru o 15,7 % ročně. To znamená, že asi 63 % růstu cen akcií lze vysvětlit zlepšením hospodaření biotechnologických společností, zbylých 37 % připadá na růst ocenění.

Hájek 2

Pokud srovnáme vývoj odhadů očekávaných tržeb v biotechnologickém odvětví s vývojem stejných odhadů pro index S&P 500, je zřejmé, že fundamentální růst v biotechnologickém sektoru výrazně překonal průměr trhu reprezentovaný indexem S&P 500.

Hájek 3
  • 1
  • 2
reklama
reklama