Homofobie škodí ekonomice

| redakce

Podle ekonoma Paula Donovana z UBS je rozhodnutí povolit manželství lidí stejného pohlaví správné nejen z lidského, ale i z ekonomického hlediska.

Donovan se na toto téma vyjádřil již v roce 2013, kdy byla zlegalizována manželství stejného pohlaví v Anglii a Walesu. Poté, co k podobnému kroku přistoupily USA, jeho poznámku banka připomněla.

Donovan doslova říká, že diskriminace "plýtvá, nebo dokonce ničí lidský kapitál", což je z ekonomického hlediska dlouhodobě samozřejmě špatně. Na druhou stranu, přijímaná opatření proti diskriminaci pomáhají ekonomice.

Více než padesát let studií ukazuje, že má diskriminace velký vliv na chování lidí. Když jim je stále připomínáno, že jsou méněcenní, v práci to negativně ovlivní jak jejich ambice, tak úspěchy.

Menší diskriminace, větší produktivita

Nově legalizovaná manželství lidí stejného pohlaví by mohla poskytnout impulz americké ekonomice, a to i nad rámec běžných výdajů souvisejících se svatbami.

Je logické, že lidé, kteří nemyslí na diskriminaci, mohou více energie vynakládat na svou produktivitu. Pokud to platí pro významnou část populace, naklání to misky vah na stranu hospodářského růstu.

Úspory (výnosy), které přinese zlegalizování manželství párů stejného pohlaví
Úspory (výnosy), které přinese zlegalizování manželství párů stejného pohlaví

Je ale potřeba si uvědomit, že i když je ukončení diskriminace LGBTQ komunity dobré pro ekonomiku, zlegalizování manželství Nejvyšším soudem USA je pouhý začátek. Pokud chtějí Američané skutečně vytěžit z lidského kapitálu maximum, je potřeba řešit diskriminaci ve všech státech federace stejně.

Zdroj: UBS

reklama
reklama