Tři cesty k portfoliu s nízkým rizikem

| redakce

S blížící se penzí mnoho investorů hledá relativně bezpečnou investici s rozumným výnosem. Jak ji najít, radí na serveru Time finanční analytička a výkonná ředitelka United Capital Shari Burns.

Vzhledem k aktuálnímu stavu dluhopisového trhu (úrokové míry na historickém minimu s očekáváním růstu, který ohrožuje hodnotu starších emisí dluhopisů) na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Přesto lze podle Shari Burns najít nízkorizikovou investici, z níž jsou peníze snadno přístupné a která se vyplácí více než spořicí účet. Klíčovými vstupními proměnnými jsou účel investice a časový horizont.

"Prioritou je ochránit bohatství. Získat z investovaného kapitálu lepší výnos je až druhá věc," tvrdí Burns a doplňuje, že kdykoli chcete dodatečný výnos, musíte také počítat s dodatečným rizikem.

Strategii pro penzijní investování volte podle možností využití naspořených finančních prostředků.

1. Všechny úspory padnou na živobytí

V takovém případě je nutné alespoň rámcově propočítat, jakou celkovou sumu je potřeba naspořit. To znamená vynásobit potřebný roční příjem v penzi při očekávaným věku dožití. Pro boj s inflací a bezpečné uložení kapitálu zvažte mix hotovosti a vybraných kvalitních dluhopisů.

Burns doporučuje držet třetinu prostředků na spořicím účtu, aby byly peníze snadno dostupné pro výběry v následujících několika letech. "Pokud krátkodobé sazby vzrostou, pak se s nimi ruku v ruce zvednou i sazby na spořicích účtech," dodává analytička.

Zbytek doporučuje rozdělit do "schodového" portfolia státních dluhopisů s různými dobami splatnosti. Znamená to peníze stejnoměrně rozprostřít do dvou-, čtyř-, šesti-, osmi- až desetiletých dluhových cenných papírů. Například v USA při současných sazbách vyplácejí státní dluhopisy kupóny v hodnotě 0,72 %, respektive 1,29 %, 1,74 %, 2,07 % a 2,33 % ročně. V průměru tak tyto "schody" ponesou 1,63 % ročně.

Po odčerpání hotovosti ze spořicích účtů vám budou ve zbývajících letech postupně (podle toho, jak budou maturovat) vypláceny peníze z dluhopisů, až bude po 10 letech portfolio vyčerpáno. Vzhledem k tomu, že bude mít investor záměr dluhopisy držet do splatnosti, nemusí pro něj být zvyšování sazeb žádný problém.

2. Peníze nejsou potřeba na běžné výdaje, ale uloženy by měly být bezpečně

V takovém případě se vyplatí držet 70-75 % prostředků v hotovosti a krátkodobých dluhopisových fondech. Zbývajících 25-30 % by mělo jít do nízkonákladového indexového fondu.

"Akciová složka portfolia zajistí během investičního období růst, který ochrání celé portfolio před inflací," tvrdí analytička. Vzhledem k tomu, že dluhopisový ani akciový trh nejsou zrovna levné, doporučuje průměrovat náklady pravidelnou investicí do portfolií během následujících šesti měsíců až jednoho roku.

3. Uchránit majetek pro dědictví

Pro dlouhodobou ochranu majetku je potřeba přehodnotit cíle a investovat s delším časovým horizontem. Bude vás zajímat zejména inflační ochrana portfolia. V tomto případě se vyplatí zvolit přístup popsaný výše s přizpůsobením akciové složky na 50-60 % portfolia.

Zdroj: Time

reklama
reklama