Štíhlý management jako záruka prosperity: Buffett zkrátka ví, jak na to!

| redakce

Jak je možné, že Buffettovi vycházejí akvizice různých nezávisle fungujících podniků, i když tato strategie bývá pro většinu ostatních velkých korporací ztrátová?

Lawrence Cunningham, profesor z George Washington University Law School, sleduje kroky Buffetta už čtvrt století. Buffettova strategie je zejména typická tím, že eliminuje prostředníky.

Buffett z Berkshire Hathaway vybudoval 531miliardový konglomerát s velkými majetkovými účastmi v bankách, pojišťovnách, finančních společnostech, síťových odvětvích a železničních firmách. Zabrousil i do potravinářství, šperkařství nebo oděvního průmyslu. Vyhýbá se přitom zprostředkovatelům, tedy finančním poradcům, investičním bankám a PR firmám. Také si zřídkakdy půjčuje peníze. Nezaměstnává ani brokery nebo konzultanty, píše Cunningham.

Věštec z Omahy buduje firemní kulturu postavenou na důvěře, delegaci pravomocí a dohledu jednoho člověka. Díky tomu mohou jím řízené společnosti fungovat nezávisle, "bez centrální kontroly a reportingu", a Buffett je naproti tomu vnímán jako synonymum pro Berkshire.

Více štěstí než rozumu, nebo chytrá strategie?

Když vezmeme v úvahu rozmanitost investičního portfolia Berkshire Hathaway, chlubil by se jiný šéf firmy tím, že se pouští do neznáma, aniž by si vzal na pomoc profesionály?

Šéf Berkshire má za sebou mimořádný úspěch. Jeho složený výnos dosáhl anualizovaně 21,6 % během půlstoletí, kdy index S&P 500 zhodnotil "jen" o 9,9 % ročně. Výsledky Berkshire jsou navíc kalkulovány po zdanění, zatímco u indexu před zdaněním.

V květnovém pravidelném dopise akcionářům Buffett a jeho pravá ruka Charlie Munger popisují strategii následovně:

"Berkshire je stále expandujícím konglomerátem," píše Buffett. Z investorské perspektivy vzato přestal být model konglomerátu populární v 60. letech, kdy korporátní manažeři využívali k akvizicím nafouknutých společností nákupy jejich nadhodnocených akcií. Vytvářeli tak takzvaná "konfetová impéria". Buffett uzavírá, že Berkshire vlastní "mnoho velkých společností, které nabízejí dlouhodobé výhody" díky stálému přílivu obrovského cash flow.

Munger, kterému Buffett přičítá "provozní design současné Berkshire", jde více k věci. Údajně se hned zpočátku rozhodli, že:

  • bude Berkshire diverzifikovaný konglomerát;
  • šéfům dceřinek bude ponechána maximální autonomie;
  • matku bude tvořit zeštíhlený management zahrnující pouze šéfa, finančního ředitele a několik asistentů;
  • investice budou financovány z pojistného nebo zisků;
  • nebude nutné nastavovat centrální personalistiku a politiku odměn, protože dceřinky budou mít své vlastní systémy;
  • Buffett si ponechá na starosti jen několik pravomocí, mezi nimi řízení firemního investičního portfolia a výběr šéfů dceřinek.

Nová Cunninghamova analýza zdůrazňuje výhody strategie konglomerátu po vzoru Berkshire Hathaway, zároveň ale odhaluje nedostatky corporate governance, kterou popisuje Munger.

Výhody buffettovského konglomerátu

"V ostatních firmách musejí šéfové hledat peníze na vrstvy prostředníků. Začíná to u představenstva, které zajišťuje autorizaci, a končí u finančních poradců doporučujících nejlepší zdroje a typy financování," píše Cunningham. "Manažeři dceřinek Berkshire jsou toho uchráněni. Když chtějí peníze, řeknou Buffettovi, tedy nejpřátelštějšímu bankéři, jakého si lze představit - žádné konflikty, smlouvy, podmínky, zástavy, termíny splatnosti či jiné překážky."

Berkshire usnadňuje "vnitřní realokaci hotovosti k podnikům generujícím nejvyšší výnosy z kapitálu", poznamenává. "Dceřinky čerpající hotovost mají korporátní financování osvobozeno od nákladů na úvěry, jako jsou úroky bank a podobně. Některé dceřiné firmy generují daňové výhody, které sice nevyužijí ony samy, ale mohou je předat svým sestrám," pokračuje Cunningham. Právě tato plochá nákladová struktura umožňuje směřovat volný kapitál k příležitostem.

Ředitel a šéf investic v jedné osobě je pro firmu zřejmou výhodou, obzvláště když je špičkou ve stock pickingu (výběru konkrétních investičních příležitostí). Šéfové velkých firem, které pro zachování efektivnosti potřebují vrstvy prostředníků, se nemohou s Buffettem výkonnostně měřit.

Akvizicí silných firem se schopnými manažery se Buffett zbavil většiny své manažerské práce. Zda se mu podaří najít dobrý model nástupnictví a Berkshire bude dále prosperovat, je zatím ve hvězdách. V plánech nástupnictví se firma chystá oddělit funkci CEO (předsedy představenstva) a CIO (investičního ředitele).

V každoroční soutěži o předstižení indexu S&P 500 tentokrát ztrácí. Akcie Berkshire od začátku roku přišly o téměř 9 %, zatímco S&P 500 je zhruba tam, odkud v lednu odstartoval (data z přelomu pololetí). Do prosince ale ještě času dost.

Porovnání výkonnosti Berkshire Hathaway (BRK) a S&P 500 (SPX)
Porovnání výkonnosti Berkshire Hathaway (BRK) a S&P 500 (SPX)Zdroj: Bloomberg

Buffett působí již 51. rok v čele Berkshire Hathaway a 12členné představenstvo společnosti slaví aktuálně úctyhodný celkový věk 846 let. Třetí nejmladší člen představenstva měl odejít do důchodu v roce 1999. "Všichni členové představenstva byli přímo vybíráni Buffettem a měli s ním osobní nebo profesionální konexe," doplňuje Cunningham.

Zdroj: MarketWatch

reklama
reklama