Energetika v roce 2040: Solární panely na každém domě, za městem ale stále kouří komíny uhelných eketráren

| redakce

Trendem v energetickém odvětví je odklon od fosilních paliv. Elektřina do našich domovů ve stále větší míře proudí i ze solárních či větrných parků. V příštím čtvrtstoletí bude růst významu zelených zdrojů elektrické energie pokračovat, kouřících elektrárenských komínů se ale bohužel ani tak zbavit nedokážeme, zní predikce pro energetické odvětví od agentury Bloomberg. Co konkrétně bude energetikou v příštích 25 letech hýbat?

1. Elektřina ze slunce stále na vzestupu. Solární panely za posledních několik let podstatně zlevnily, díky čemuž se staly dostupnými nejen pro dravé energetické firmy, ale i pro obrovské množství domácností. Zlevňování panelů přitom podle Bloombergu ani zdaleka neskončilo. Jeden solární boom již máme za sebou, druhý teprve přichází.

2. Decentralizace energetických zdrojů. Podstatná část nově instalovaných výrobních kapacit solárních elektráren by neměla být využívána v gigantických solárních parcích, ale na střechách rodinných či bytových domů. Decentralizace výroby elektřiny je trendem, který již vnímají i zavedení energetičtí giganti. Výrobu energie v místě její spotřeby bude navíc podporovat i další vývoj technologií pro její skladování.

3. Zpomalování růstu spotřeby energie. Mezi lety 1990 a 2012 poptávka po elektřině rostla každý rok v průměru o tři procenta. V následujících letech by nicméně růst poptávky po energii měl zpomalovat, až by nakonec spotřeba měla začít pomalu klesat. Bloomberg hovoří o tom, že v roce 2040 bude celosvětová spotřeba elektrické energie nižší než v loňském roce, a to díky využívání efektivnějších a úspornějších elektrických zařízení, například klimatizačních jednotek či osvětlení.

4. Odklon od zemního plynu. Pokud někdo sází na to, že uhlí nahradí hlavně zemní plyn, který je považován za ekologičtější energetickou surovinu, bude asi zklamán. Bloomberg tvrdí, že se plyn alternativou uhlí nebo ropy nikdy nestane. Výjimkou mohou být snad jen Spojené státy díky levnému plnu z břidlic, zbytek světa ale buď zůstane u ropy a uhlí, nebo se bude snažit rovnou přejít k čisté energii ze slunce, větru či vody.

5. Fosilní paliva přetrvají jako záloha. Ačkoli se svět stále intenzivněji posunuje k ekologičtějším zdrojům energie, fosilní paliva s námi zůstanou do doby, než budou vytěžena, odhaduje Bloomberg. Solární či větrné elektrárny jsou závislé na příznivých klimatických podmínkách, což jejich využití limituje. Pokud by v některém regionu zavládlo na delší dobu absolutní bezvětří nebo oblohu na několik dní zakryla neprodyšná mračna, nastal by při výrobě elektřiny výhradně ze slunce nebo větru takzvaný blackout. Masivní zavírání uhelných elektráren tak nelze čekat, jelikož minimálně část těchto zdrojů energie bude muset být udržována v provozu, aby mohla případné výpadky zelené energie vyrovnat.

Zdroj: Bloomberg New Energy Finance

reklama
reklama