Zajímavá sázka? Malé firmy na rozvíjejících se trzích

| redakce

Rozvíjející se trhy sice zaznamenávají zpomalení růstu, ale malé společnosti na nich letos překonávají většinu akciových indexů. Na potenciál této skupiny akcií upozorňuje BNP Paribas, která nedávno otevřela fond Global Emerging Markets Small-Cap Equity Strategy.

Malé společnosti (tržní kapitalizace do 2,5 miliardy dolarů) na rozvíjejících se trzích a aktivní přístup při jejich výběru nabízejí několik výhod, které mohou investorům umožnit dodatečné zisky. Tyto výhody pramení z několika faktorů, jako jsou velikost trhu, jeho neefektivitu, atraktivní poměr zisku a rizika a geografická diverzifikace díky větší orientaci na lokální trhy.

Velikostí trhu míní banka množství společností ve srovnávacím indexu (MSCI Emerging Market Small Cap), které jsou vhodné pro výběr do portfolia. Tento index obsahuje více firem (bezmála 1 800) než klasický MSCI Emerging Market Index (833 titulů), což nabízí větší rozmanitost při výběru.

Neefektivita spočívá v tom, že informace o společnostech v této třídě jsou mnohem hůře dostupné, než je tomu u velkých firem, a to jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích. Jelikož jsou informace o malých společnostech na mladých trzích poněkud hůře dostupné, chce to mnohem větší úsilí se k nim dostat. Jako příklad může posloužit statistika, podle níž průměr počtu analýz menších firem na emerging markets je tři, u velkých je to čtrnáct. U společností z indexu S&P 500 je analýz v průměru osmnáct.

Tato neefektivita ale umožňuje investorům dosáhnout zajímavé a nekorelované výkonnosti. Pro představu, výkonnost small-cap mladých trhů překonává ostatní rozvíjející se trhy v ročním, tříletém, pětiletém i desetiletém srovnání a v posledních sedmi z deseti let. Nejde ale pouze o výnos, ale také o riziko, respektive jejich poměr vyjádřený Sharpeho poměrem (měrou nadvýnosu fondu oproti riziku). Jak je patrné z grafu, malé společnosti na mladých trzích dlouhodobě přinášejí kromě vyššího absolutního výnosu také lepší poměr rizika a výnosu.

Sharpeho poměry indexů MSCI EM small-cap a MSCI EM
Sharpeho poměry indexů MSCI EM small-cap a MSCI EM

Z hlediska geografické diverzifikace nabízí small-caps fondy zaměřené na mladé trhy oproti fondům se zaměřením na velké společnosti jiné možnosti v tom, že nejsou tak výrazně zainvestovány v zemích BRIC, zejména Brazílii a Rusku. Dalšími výhodami třídy EM small-caps jsou:

  • menší orientace na globální cyklické tituly (Rusko, Brazílie),
  • větší orientace na informační technologie (Tchaj-wan),
  • větší orientace na země s přebytkem běžného účtu.

Dále tyto fondy těží z orientace na lokální trhy a menší závislosti malých společností na vládních intervencích. Mohou se tak více orientovat na svůj byznys a spokojenost akcionářů, přičemž výhodou kromě nezávislosti může být právě nižší opora ze strany státu (management se musí více snažit). Naproti tomu velké společnosti, často spoluvlastněné státem (zejména v Číně a Indii), musejí dávat přednost strategickým a národním zájmům před zájmy akcionářů.

Stejně jako u jiných tříd aktiv, i zde se najdou sektory, které mohou být pro investory zajímavější a mají větší potenciál než ostatní. Nejlepším příkladem efektivity lokální orientace je sektor zboží běžné potřeby, který vykazuje jak stabilní zisky, tak velmi dobrou návratnost investovaného kapitálu.

Výkonnost sektoru spotřebitelského zboží běžné potřeby v Indexech MSCI EM small-cap a MSCI EM
Výkonnost sektoru spotřebitelského zboží běžné potřeby v Indexech MSCI EM small-cap a MSCI EM

Díky sílící střední třídě vykazuje tento sektor v posledních 15 letech velmi dobrý růst poptávky, a to i v porovnání s velkými společnostmi. Dalšími zajímavými sektory mohou být některé cyklické sektory, například finance nebo základní materiály.

Pozor na rizika

Jako největší riziko v nejbližším roce vnímá BNP Paribas možnost přesunu kapitálu do USA kvůli možnému zvyšování úrokových sazeb. Jednou z možností, jak se tomuto riziku vyhnout, je investice do zavedených společností, které umějí využít svých silných stránek a svého postavení na trhu. Společnosti, které jsou ekonomicky odolné a schopné vytvářet zisk, se dokáží lépe vypořádat se složitými podmínkami, a dokonce jsou schopny z nich těžit (převzetím menší a slabší konkurence). Právě volatilita spojená s ukončováním éry nulových úrokových sazeb by mohla být pro investory dobrou šancí na investici do kvalitních a zajímavě oceněných firem.

Zdroj: BNP Paribas

reklama
reklama