Za akciové rally může základní ekonomický zákon

| redakce

Co stojí za akciovými rally, ale i propady v uplynulých 20 letech? Hlavní globální stratég Deutsche Bank Binky Chadha chtěl celé věci přijít na kloub. A skončil u základního ekonomického zákona.

Jde o zákon nabídky a poptávky. Kdyby vše ostatní zůstalo konstantní, při stejné nabídce a růstu poptávky lze očekávat růst ceny, a naopak při stejné poptávce a růstu nabídky ceny klesají. Chadha na nabídkovou stranu (ne)rovnice postavil počet vydávaných akcií a odečetl zpětné odkupy, na stranu poptávky dal pohyb peněz v podílových fondech a ETF zaměřených na americké akcie. za pomoci těchto veličin se pokusil vysvětlit vývoj indexu S&P 500.

Nabídka akcií, poptávka po nich a vývoj indexu S&P 500 (mezikvartální)
Nabídka akcií, poptávka po nich a vývoj indexu S&P 500 (mezikvartální)

"Rozdíl mezi takto definovanou nabídkou a poptávkou koreluje v 74 % sledovaného období se čtvrtletními posuny hodnoty indexu S&P 500. Rally za posledních 20 let lze tedy z velké části vysvětlit zhruba poklesem nabídky akcií (2,5 % tržní kapitalizace ročně), příliv peněz do akciových fondů byl po většinu posledních dvou dekád tlumený," píše Chadha.

Pohyb peněz ve fondech zaměřených na americké akcie a nově vydávané akcie
Pohyb peněz ve fondech zaměřených na americké akcie a nově vydávané akcie

Podobně stratég chtěl postupovat v případě japonských a evropských akcií, musel ale poupravit výpočty kvůli hůře dostupným datům. Zjistil ale, že na těchto trzích hraje významnější roli poptávková strana.

"Oživení na americkém akciovém trhu je poháněno především klesající nabídkou akcií, za což mohou mohutné zpětné odkupy ze strany firem. Od března 2009 odkoupily americké společnosti zhruba 13 % tržní kapitalizace. Rally v Evropě probíhá za nárůstu poptávky po akciích způsobené přílivem peněz na trh v posledních dvou a půl letech, zatímco nabídka akcií mírně roste. V Japonsku je situace podobná té na starém kontinentu," píše Chadha.

Zdroj: Deutsche Bank

reklama
reklama