Stárnutí populace a mizející investiční příležitosti

| redakce

V současném světě investic spekulace o budoucím vývoji úrokových sazeb zastiňují důležité trendy probíhající v pozadí. Investoři snažící se zorientovat se ve zčeřených vodách finančních trhů ignorují jeden zásadní strukturální fenomén, a sice demografii. Stárnutí obyvatelstva přitom může "pokroutit" finanční trh daleko výrazněji než třeba živelné technologické inovace. Rick Rieder, výkonný ředitel BlackRock, vysvětluje, proč by investoři neměli tento problém přehlížet.

Stárnoucí populace a světový růst

Světový růst by se měl dlouhodobě ustálit na daleko nižší úrovni, než je současný historický průměr. Je to kvůli tomu, že starší lidé čerpají z ekonomiky více, než do ní přispívají. Lidé rychle stárnou ve většině rozvinutých zemí. Podíl obyvatel starších 60 let v nich byl v roce 1975 zhruba 15 %, podle propočtů OSN by se měl do roku 2025 zdvojnásobit.

Stárnutí populace

Poptávka po výnosech je přitom již nyní takřka "neukojitelná". Nedostatečný příjem z pevně úročených investic (zejména dluhopisů s delší dobou splatnosti) bude mít nadále na svědomí nízké výnosy. Pro investory to znamená jediné - měnová politika zůstane uvolněná a světové ekonomiky setrvají dlouhodobě v cyklu nízkých úrokových sazeb, i když bankéři již uvažují o zvýšení sazeb ze současné kladné nuly.

Regionální měnové politiky a jejich dopady

Mezi vyspělými ekonomikami jsou rozdíly. Japonsko, Německo, Francie a Itálie stárnou mnohem rychleji než USA, Mexiko nebo Indie. Podle dat Haver Analytics Německo a Japonsko do roku 2038 zažijí téměř 20% propad podílu obyvatel v produktivním věku. Mezitím mohou USA očekávat růst ekonomicky aktivní populace o zhruba 5 %, rozvíjející se ekonomiky jako Mexiko, Indonésie a Indie dokonce o 25-30 %.

Mezi podílem obyvatelstva v produktivním věku a potenciálním ekonomickým růstem je silný vztah. Měnové a fiskální politiky v zemích, jako jsou Německo a Japonsko, se budou muset ještě více snažit o vyrovnání negativních vlivů dlouhodobých demografických trendů. A Německo je na tom oproti Japonsku o něco lépe, na rozdíl od něj aspoň částečně těží z přílivu přistěhovalců.

Zemím jako USA růst podílu produktivního obyvatelstva umožňuje flexibilnější politiku a zajišťuje lepší vyhlídky ekonomického růstu.

V regionech bojujících s velkými strukturálními problémy poroste politické riziko, které bude vytvářet nerovnováhy. Krátkodobé nerovnováhy ovlivní aktuální tržní příležitosti a ty dlouhodobé znesnadní proces investování. Dopad uvedených demografických trendů bude pravděpodobně dalekosáhlý. Inflace zůstane trvale nižší v porovnání s minulostí a pokusy centrálních bank nastartovat inflaci budou selhávat.

Zdroj: BlackRock

reklama
reklama