Problém s krátkodobou tržní perspektivou

| redakce

Proč je v investování doporučován dlouhodobý horizont, je vesměs jasné. Je empiricky podloženo, že aktiva mají dlouhodobě tendenci k vyšším výnosům. Na grafech vývoje akcií, dluhopisů či ekonomiky si lze povšimnout toho, že se s prodlužováním investičního horizontu zvyšuje výkonnost.

Bohužel ne každému investorovi zbývá na dlouhodobý horizont dost času. V jiné situaci je mladý člověk, který právě získal dobře placenou práci a začíná investovat, a někdo, kdo má těsně před důchodem.

I lidé, kteří investují od mladého věku, mají investiční horizont složen z mnoha krátkých úseků v rámci jednoho dlouhého období. Není to tak, že by v mládí naskočili do rozjetého vlaku a před penzí z něho opět vystoupili. Život připravuje nečekané zastávky v podobě rozvodů, ztrát zaměstnání, krachů podnikání nebo jiných nečekaných výdajů.

není přitom vhodné investovat, pokud se musíte omezit na krátkodobou perspektivu. Vzhledem k tomu, že je na trhu nutné se vystavit riziku ztráty jistiny s jakýmkoli instrumentem, jehož průměrná doba do splatnosti přesahuje horizont několika měsíců, nemůžete investovat dlouhodobě, pokud nemáte nervy (a rezervy) na případné ztráty.

V takových dobách jako je ta současná, kdy klesají ceny komodit a rostou geopolitická rizika, to platí dvojnásob. I nejlépe diverzifikované portfolio bude mít určitou expozici na významné události na trhu.

Většina investorů preferuje multitemporální přístup (pracuje s více horizonty) a finanční svět vnímá cyklicky. Není to dlouhodobý ani krátkodobý pohled, ale něco uprostřed. Když se odchýlí příliš do jednoho nebo druhého směru, bývá to problém.

Jaké problémy skrývá krátkodobý horizont?

  1. Nutí k nadměrnému obchodování, z něhož plynou zbytečné dodatečné poplatky a zdanění, a tedy nižší reálné výnosy.
  2. Častá ex post reakce. Investiční rozhodnutí po rozhodné události vedou k neúspěšným snahám měřit síly s trhem. Překonat trh je neproveditelný úkol pro valnou většinu drobných investorů.
  3. Horší zvládání kritických situaci na trhu.

V investování není nic těžší než pochopení toho, jak správně aplikovat koncept časového horizontu na konkrétní portfolio. Stejně jako v jiných oblastech platí i zde pravidlo "zlaté střední cesty". Pokud dokážete najít kompromis a vyhnout se iracionálně krátkému nebo dlouhému horizontu, máte větší šanci dosáhnout výkonnosti odpovídající vašim finančním cílům.

Zdroj: Pragmatic Capitalism

reklama
reklama