Překonejte trh s pomocí bonusových certifikátů

| Jaroslav Brzoň

Pokud chcete investovat na akciovém trhu, můžete tak učinit buď sami, nebo svěřit peníze některému z podílových fondů, jejichž manažeři to rádi a za vysoký poplatek budou dělat za vás. Drtivá většina podílových fondů však nikdy nepřekoná svůj srovnávací index (tzv. benchmark), a proto je častěji výhodnější investovat s nízkými poplatky přímo do takového indexu, což je čím dal snadnější díky široké nabídce moderních investičních produktů, například indexových investičních certifikátů.

Pokud však do investování přidáme také trochu vlastního úsilí, lze s pomocí některých konstrukcí investičních certifikátů překonávat trh poměrně snadno. Spolehlivým příkladem je investiční strategie založená na pravidelném rolování bonusových certifikátů.

Jak funguje bonusový certifikát?

Vezměme si akciový index, jehož hodnota se nyní pohybuje okolo 1 000 bodů. Bonusový certifikát na takový index může mít následující parametry: Pokud hodnota indexu neklesne za rok pod hranici 500 bodů (ochrana kapitálu 50 %), vyplatí certifikát bonusový výnos ve výši 20 % p.a.

Bonus certifikát

Bonusový certifikát: Jak se chová do splatnosti

To je možné díky speciální konstrukci certifikátu, jež obsahuje také opce, které emitent nakupuje ze zadrženého dividendového výnosu akcií obsažených v indexu. Cenou za takovou ochranu v kombinaci s vysokým výnosem však může být vysoká nadhodnota certifikátu, která způsobí, že pokud index klesne do splatnosti pod hodnotu 500 bodů, neztratí investor 50 %, jako v případě přímého nákupu indexu, ale například 70 %. Pokud však index skončí na hodnotě 600 bodů, neinkasuje investor ztrátu 40 %, ovšem stále obdrží slíbený zisk ve výši 20 % p.a.

Je tedy jasné, že svou roli při oceňování certifikátu hraje i časová hodnota opce, která bude konstantně zvyšovat hodnotu certifikátu s tím, jak se bude certifikát přibližovat ke splatnosti.

Speciální investiční strategie

Pro dosažení nejlepších výsledků se však nespokojíme pouze s nákupem jednoho bonusového certifikátu. Důležité je vždy vybírat certifikáty s nejlepšími parametry na trhu, tedy s nejnižší nadhodnotou v kombinaci s dostatečnou ochranou a atraktivním bonusovým výnosem, jejichž cena bude díky atraktivnímu ocenění a časové hodnotě opce růst do splatnosti i v případě mírného poklesu podkladového aktiva.

Pokud cena takového certifikátu poroste příliš rychle a certifikát už nebude nabízet dostatečně atraktivní parametry, je třeba ho ještě před splatností vyměnit opět za certifikát s nejlepšími parametry na trhu. Takto můžeme stále dokola rolovat ty nejlepší investiční příležitosti na poli bonusových certifikátů a dosáhnout tak výrazně lepších výsledků, než v případě přímé investice do podkladového aktiva.

  • 1
  • 2
reklama
reklama