Krize zlata, krizové měny? Nebo jen oddechový čas?

| Martin Svoboda

Zlato nekoroduje. I proto je považováno za garanta odolnosti a uchování hodnoty. Nicméně cena zlata umí pořádně kolísat. Ryzí unce (kolem 31,1 gramů) stála poprvé v hi­storii více než 1 900 USD, krátce poté však přišly propady až k 1 600 USD. Jakou má zlato budoucnost?

Zlato

Papírové peníze v krizi důvěry

Podle řady odborníků jde jen o přirozený protipohyb na cestě vzhůru. Především strach z inflace je hnacím mo­torem pro další investice do zlata. Problém zadlužení západoe­vropských států určitě nebude vyřešen přes noc.

Samotná ztráta důvěry může znamenat konec papírových peněz. Materiální hodnota peněz je obvykle jen zlomkem z celkové peněžní hodnoty. Pokud zmizí akcep­tace papírových měn jako platebního prostředku, ne­dostanete za ně prakticky nic. Ekonomické důsledky by byly ka­tastrofální.

Řízená inflace

Tak daleko to nemusí dojít. Zlato se třpytí i v inflačním prostředí. Tak lze pomalu, ale jistě splatit dluhy. Tento scénář se v současné situaci je­ví jako žádoucí. Všudypřítomnou vyso­kou likviditu, která na trhy přináší také inflační rizika, nelze rozhodně podcenit.

Evropská centrální banka a americký Fed před nedávnem oznámily, že budou i v následujících měsících zásobit banky takřka neomezenou likviditou. Fed si drží odstup od opětovného odkupního programu, vymění pouze krátkodobé státní dlu­hopisy za dlouhodobé (T-bonds), což bilanci centrální banky dále nezatíží.

Zdá se však, že ve střednědobém horizontu neexistuje žádná cesta, kte­rá by zabránila znehod­nocení peněz, i když konjunktura v součas­nosti pokulhává. Pokud roste inflace, je investice do věcných aktiv ověřeným receptem na ochranu majetku.

V 80. letech vládla na trzích po­litika vysokých úrokových sazeb. In­flace v USA vzrostla dočasně až na úroveň 15 %. Cena zlata dosáhla tehdy rekordních 850 USD. S ohledem na dnešní kupní sílu by to odpovídalo reálné ceně zlata dokonce na úrovni 2 530 USD, pokud bychom vzali jako srovnávací benchmark index amerických spotře­bitelských cen. Tato skutečnost dává zlatu další výrazný růstový potenciál. Kov tak může bez problémů překonat nedávno dosažené "all time high".

Aktuální cenu zlata sledujte zde

reklama
reklama