Sázka na německé nemovitostní akcie

| Martin Svoboda

Teprve před necelými třemi roky dosáhla hypotéční krize svého vrcholu. Ovšem realitní bublina splaskla již v roce 2006. Hlavním důvodem pro její vytvoření byla politika americké centrální banky, která již od roku 2001 razila strategii "levných peněz". To šlo ruku v ruce se snem takřka každého Američana: "Mít vlastní dům". Kdo mohl, chopil se příležitosti. Ceny nemovitostí kontinuálně rostly. A jejich financování přitom stálo na stále vratších základech.

Zabavené nemovitosti v USA - ilustrační foto

Finanční instituce často poskytovaly úvěry subjektům, u nichž téměř nevyžadovaly vlastní kapitálové krytí. Kromě toho v souvislosti s rostoucími cenami nemovitostí využilo mnoho Američanů nabízené příležitosti a zatížilo vlastní bydlení dalšími novými úvěry.

Zlom nastal až ve chvíli, kdy se začaly zvedat úrokové sazby. Všem pozvolna začalo být jasné, že je nemovitostní boom u konce. Mnoho dlužníků již nemohlo splácet svoje půjčky a rapidně se zvýšil počet problémových úvěrů. Banky však již všechny tyto rizikové hypotéky přeprodaly jiným finančním institucím, movitým investorům nebo hedge fondům.

Mezi těmito koncovými vlastníky patřily k nejvíce poraženým také známě německé adresy, jako je Hypo Real Estate, nebo četné veřejnoprávní instituce (jako například SachsenLB, BayernLB, WestLB). Ani po necelých třech letech nejsou zdaleka všechny rány zahojeny.

Početné "Bad-Banks", na které byly převedeny odpovídající subprime úvěry, se každý den pokoušejí získat zpět alespoň část z proinvestovaných prostředků. U německé WestLB vše nasvědčuje tomu, že v průběhu několika příštích měsíců opravdu dojde k reálnému rozštěpení.

Inflace na pochodu

Přesto je situace v některých tržních segmentech s nemovitostmi opět velmi vážná. K této skutečnosti bezpochyby přispěla i zmiňovaná subprime krize. Mnoho investorů se oprávněně obává znehodnocení vlastních peněžních prostředků. Hlavně proto, že mnoho států bylo nuceno v rámci podpůrných opatření "nalít" do finančního systému stovky miliard a poskytnout nadstandardní záruky. S výsledkem, že zadlužení mnoha států, v čele s USA, dosáhlo rekordní úrovně.

Vzhledem k tomu, že výši dluhů nebude možné v příštích desetiletích snížit tradičním způsobem, tedy prostřednictvím rozpočtových přebytků, je v budoucnosti velmi pravděpodobná vyšší inflace.

A mnoho investorů již nyní utíká k věcným hodnotám. Zlato je hlavním profitérem současné napjaté situace. Ale mezi reálná aktiva patří také akcie vysoce ziskových společností.

Ovšem nedávné výkyvy na kapitálových trzích byly pro mnoho investorů příliš znepokojující. A tak se potenciální investor téměř z nutnosti dostane k problematice spojení s investicí do nemovitosti. Kdysi velmi opěvované "realitní podílové fondy" však u investorů mnoho soucitu nenajdou, a právem. Ještě dnes jsou totiž některé na trhu dostupné fondy "uzavřené".

Investoři tak nemohou bez problémů vrátit své podíly. Ale protože i po krizi bude stále velmi mnoho bohatých lidí, lze v současnosti profitovat hlavně v těch nejlepších lokalitách, především v segmentu rezidenčních a komerčních nemovitostí.

reklama
reklama