Riziko krachu: Nejvíce se zhoršuje situace Irska, Portugalska a USA!

| redakce

Společnost CMA Vision pravidelně monitoruje vývoj rizika bankrotu jednotlivých zemí i konkrétních firem. Nejrizikovějším státem světa zůstala Venezuela. Nejvíce však "propadaly akcie" Irska, Portugalska a Spojených států.

CDS jsou cenné papíry, kterými se investoři zajišťují proti krachu podkladového aktiva, v tomto případě států. Vývoj jejich cen tak měří vnímání rizikovosti zemí v očích investorů.

Země s nejvyšším rizikem bankrotu

Země s nejvyšším rizikem bankrotu

Země s nejnižším rizikem bankrotu

Země s nejnižším rizikem bankrotu
  • 1
  • 2
reklama
reklama