Graf dne: Zadlužení vyspělých a mladých trhů

| Milan Tomášek

V minulosti vždy platilo, že země emerging markets byly citlivé na vnější podněty a stojí v pozadí hospodářských krizí. Při pohledu na tabulku je zřejmé, že současné problémy vyspělého světa (vysoké dluhy a deficity státních rozpočtů) se zemí emerging markets příliš netýkají.

Rozdíl zadlužení vyspělých a mladých trhů

Vyspělé země mají v průměru veřejné zadlužení nad hranicí 60 % k HDP, u zemí emerging markets je to pod 40%. I to je jeden z důvodů, proč bude hospodářský růst v těchto zemích mnohem rychlejší – dluhy ekonomiku totiž nedusí (dle teorie je hranice zlomu zadlužení na úrovni 90 % HDP).

reklama
reklama