Penzijní fond budoucnosti

| Adjiedj Bakas

Nejen že lidé stárnou, ale díky lepší výživě, zdravotní péči a rostoucí popularitě sportu a tělesných cvičení jsou v lepší fyzické kondici. Počet lidí v důchodu na celém světě stoupá, od Japonska po USA, od Evropy po Čínu. Takže co čeká v budoucnosti penze a poskytovatele penzí, podíváme-li se na ně z hlediska těchto trendů?

Nejprve bychom mohli říci, že práce ve věku přesahujícím aktuální věk odchodu do důchodu. Již nebude pouze volbou: bude to norma. Jedním z důvodů, proč se senioři vracejí na trh práce, je nuda. Skutečnost, že se již necítí být platnými členy společnosti, pocit zbytečnosti, hraje svou roli. Dalším faktorem je však i rostoucí nechuť mladších pracujících lidí nést náklady na spoluobčany v seniorském věku.

Jedním z důvodů, proč se senioři vracejí na trh práce, je nuda. Skutečnost, že se již necítí být platnými členy společnosti, pocit zbytečnosti, hraje svou roli. Dalším faktorem je však i rostoucí nechuť mladších pracujících lidí nést náklady na spoluobčany v seniorském věku.

Stárnutí v lepší fyzické kondici také znamená, že lidé budou měnit práci častěji než nyní, aby svůj pracovní život trochu oživili. Stále flexibilnější vzdělávací systém rovněž umožňuje užít si mnohem pestřejší pracovní kariéru, přerušovanou roky odpočinku, jež budou částečně využívány pro doplnění vzdělání nebo rekvalifikaci.

Takže v praxi byste mohli být deset let lékařem, potom deset let instalatérem, deset let učitelem a poté se vrátit k profesi lékaře. Delší účast v pracovním procesu také znamená, že se výrazně zkrátí období, kdy opravdu nepracujete a jste v penzi. Takže již nezaznamenáme roční pobírání penze jako před padesáti lety, ale nepůjde ani o dvacetiletá období, kterých jsme svědky nyní.

V budoucnu bude úroveň naší vyplácené penze ovlivněna hodnotou našeho vlastního domova. Do budoucna očekávám podstatně méně vyhraněný rozdíl mezi vlastnictvím domu a penzemi. Umím si představit poskytovatele finančních služeb, který znovu kupuje domy seniorů, již nezatížené hypotékou, a znovu je pronajímá původním majitelům. Zisky z prodeje pak budou zahrnuty do penzijního programu.

To znamená, že penzijní fond bude nakonec fungovat také jako společnost poskytující bydlení. Dokonce si umím představit fúzi penzijních fondů se společnostmi poskytujícími bydlení či s developery projektů, aby získaly know-how a připravily se na tuto novou roli. To bude první krok směrem k vyplácení penzí v naturáliích.

  • 1
  • 2
reklama
reklama