Sociálně odpovědné investování není jen módním výstřelkem

| Jan Maňák

Ačkoli je Evropa lídrem v sociálně odpovědném investování, v České republice budí tento specifický sektor spíše pobavení. To platí jak pro laiky, tak částečně pro odbornou veřejnost.

Kde tedy je sociálně odpovědné investování v České republice, co může potenciální investor od těchto specifických segmentů na trhu investičními nástroji očekávat? A může mít česká veřejnost jiný než skeptický přístup k těmto investicím, když i malé dítě ví, že Země je modrá, ne zelená?

Pro sociálně odpovědné investice se vžila zkratka SRI (Social Responsible Investment), popřípadě ESG, které popisuje 3 hlavní principy SRI, tedy životní prostředí, sociální odpovědnost a corporate governance. V následujícím textu se budu držet zkratky SRI.

Průměrný investor, pokud o SRI někdy slyšel, představí si pod SRI fondy akciové fondy, které investují do tzv. zelených technologií. Takové fondy pod SRI určitě patří a dostalo se jim marketingově odpovídající podpory při časově omezeném úpisu specializovaných zajištěných fondů. To je ale velmi úzké pojetí eticky alokovaných fondů.

Otevřené SRI fondy

Produkty zaměřené na ekologické sektory už v minulosti překonávaly indexy, typicky zaměřené na tzv. Small Caps se stejným teritoriálním zaměřením. Segmenty jako úspory energií, obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství nebo vodní hospodářství jsou zejména dnes mimořádně atraktivní, protože podle odhadů BNP Paribas Investment Partners 15% globálně vynaložených prostředků na stimulační balíčky jdou právě do těchto odvětví. A i Čína, dlouhodobě známá ignorováním ekologických aspektů podnikání 9% stimulačních prostředků alokovala na tyto zelené segmenty.

Jakkoli je ekonomický úspěch těchto segmentů postaven na vládní podpoře (finanční i legislativní), zelené technologie by mohly v příštích několika letech překonávat jiná odvětví. V USA se dokonce mluví o "Green New Deal" v parafrázi na Rooseveltův stimulační balík ze 30. let minulého století. Ze 787 mld. USD stimulačního balíčku je 106 miliard určeno na environmentální iniciativy.

Nicméně SRI není jen životní prostředí. Jak si představit ta další témata?

Fondy, zaměřené na udržitelný rozvoj vedle standardních, tedy finančních kritérií pro výběr cenných papírů do portfolia využívají další sadu kritérií, filtry, které testují přístup emitentů (zejména firem) ke společenským aspektům podnikání.

  • 1
  • 2
reklama
reklama