Státní dluhopisy – sázka na jistotu?

| Lukáš Vácha

V souvislosti s aktuální ekonomickou situací a záměry ministerstva financí nabídnout uložení peněz do státních dluhopisů rovněž širší veřejnosti se nabízí otázka, nakolik mohou tyto nástroje splnit očekávání, která do nich konzervativní investoři vkládají.

V souvislosti s aktuální ekonomickou situací a záměry ministerstva financí nabídnout uložení peněz do státních dluhopisů rovněž širší veřejnosti se nabízí otázka, nakolik mohou tyto nástroje splnit očekávání, která do nich konzervativní investoři vkládají.

Vezměme nejjednodušší příklad obligace s pevnou úrokovou sazbou. Ta nabízí k datu své splatnosti předem známý výnos, který investor získá nezávisle na tržních podmínkách (aktuálně dle splatnosti konkrétního titulu cca.1,5 – 6 % p.a.).

Co se ale stane, bude-li potřebovat své peníze dříve? S domácími státními obligacemi existuje poměrně likvidní trh, na který má majitel dluhopisů přístup prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry. Případný prodej dluhopisu před splatností však proběhne za aktuální tržní cenu.

Výsledek celé investice tedy nelze dopředu přesně stanovit a investor ztrácí výhodu pevného výnosu do splatnosti.

Tržní cena dluhopisů se odvíjí od ochoty kupců, s jak velkým výnosem do splatnosti jsou připraveni danou obligaci v konkrétní okamžik koupit.

Roste-li jejich požadavek na tento výnos, což nastane např. v případě růstu úrokových sazeb, zákonitě musí klesnout cena dluhopisu a naopak.

Majitel dluhopisu tak může získat vyšší i nižší zhodnocení, než s jakým původně počítal.

Proporce, v jaké se mění cena dluhopisů v závislosti na růst či pokles požadovaného výnosu do splatnosti, je dána především průměrnou dobou do splatnosti (tzv. durací). Čím je delší, tím citlivější je cena dluhopisu.

Platí zde přibližně nepřímá úměra. Např. v případě jednoletého dluhopisu klesne jeho cena při 1% nárůstu požadovaného výnosu o 1%. U dluhopisu 20tiletého však už o cca. 20%.

Co z toho vyplývá? Předpokládáme-li pokles úrokových sazeb, kupujme dluhopisy s delší splatností než je předpokládaná doba investice. Obáváme-li se naopak spíše růstu úroků, pak nakupujme obligace s kratší splatností.

Nechceme-li spekulovat vůbec, nakupujme obligace se splatností odpovídající předpokládané době investice. Pak bude dosažený výnos skutečně dopředu známý a garantovaný dlužníkem – tedy českým státem.

  • 1
  • 2
reklama
reklama