Latinská Amerika nabízí pestrý výběr fondů i pro drobné investory

| Marek Janšta

Latinská Amerika je bezpochyby jedním z největších rozvíjejících se trhů. Může být proto zajímavým zpestřením akciového portfolia i pro drobného investora.

Pokrýt region můžeme nejlépe pomocí indexových akcií (ETF), investičních certifikátů nebo podílových fondů. A to jak na jednotlivé země (především Brazílii a Mexiko) , tak na celý světadíl.

Z pohledu pravidelných investic lze doporučit investovat především podílových fondů registrovaných na českém trhu. Nabídka je široká, můžete zkusit investovat do téměř desítky produktů a jak ukazuje grafické srovnání výkonnosti jednotlivých vybraných fondů v posledních třech letech, nemusíte se bát, že se významně spletete.

Výkonnost fondů pro Latinskou Ameriku

Brazílie vládne portfoliím, následuje Mexiko a Chile Fondy na Latinskou Ameriku poměřující se s indexem MSCI EM Latin America 10/40 mají v portfoliu z cca. 60-70 % brazilské akcie, kolem pětiny portfolia bývá investováno v Mexiku a podíl do pěti procent bývá vyplněn chilskými cennými papíry. I tak obrovská země jako je Argentina tvoří často pouze zlomek portfolia.

Z grafu výkonnosti vyplývá, že před vypuknutím finanční krize se dařilo překonávat konkurenci zejména fondu HSBC GIF Latin America Freestyle, zatímco po pádu Lehman Brothers se do popředí dostává především fond Templeton Latin America. Rozdíly jsou ovšem nepatrné.

HSBC GIF Latin America Freestyle

Fond je koncipován jako freestyle, tzn. vybírá do portfolia země a sektory s nejatraktivnějšími vyhlídkami bez ohledu na složení srovnávacího indexu. Je řízen na základě strategie absolutního výnosu.

Ke konci července byla v portfoliu fondu zastoupena Brazílie pouze 61 procenty, Mexiko pak 20 procenty a naproti tomu poměrně vysoký podíl měly peruánské (6,14 %) a kolumbijské (5,53%) akcie.

Zajímavostí fondu je skutečnost, že je spravován dvěma manažery, z nichž José Cuervo sídlí v Londýně a Natalia Kerkisová v Sao Paulu. Díky této struktuře těží investoři z kombinace lokální přítomnosti a globálních znalostí. Bližší informace o fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5005/HSBC-GIF-Latin-American-Freestyle-M1D

Templeton Latin America

I investiční guru emerging markets Mark Mobius si uvědomuje potenciál latinskoamerických trhů, což nejlépe dokumentuje aktuálně top pozice brazilských akcií v jeho fondu tohoto zaměření (přes 16 procent) na úkor Číny, Indie nebo Ruska.

Mark je správcem fondu Templeton Latin America, může se samozřejmě opřít i o lokální tým, protože sám „sídlí“ v Singapuru. Sídlí ovšem v uvozovkách, protože většinu svého profesního života strávil určitě po letadlech. Ve fondu je Brazílie aktuálně zastoupena 64 procenty, Mexiko 20 procenty a Chile necelými 5%.

Fond je díky minimálním hodnotám měsíčních úložek (někdy stačí i méně jak 1000 korun měsíčně) vhodný k průměrování nákladů pomocí pravidelných investic. Více k fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/3985/Templeton-Latin-America ING Invest Latin America

  • 1
  • 2
reklama
reklama