Rizika počítačem řízených fondů

| Martin Tománek

Fondy využívající kvantitativní strategie, "quant funds", jsou postaveny na komplexních matematických modelech, které objevují investiční příležitosti. Tyto modely mají za úkol buď svou výkonností překonat trh, nebo omezit ztráty během krizí. Jsou opravdu výhodné? Není někde zakopaný pes?

počítač

Mezi dokola omílaná pozitiva těchto fondů patří jejich aktivní správa, eliminace lidského faktoru ("řídí to počítač"), a především skvělá historická výkonnost, a to i v dobách krize. O nevýhodách a rizicích se už tak často nemluví. A právě jim bych se chtěl dnes věnovat. Nejdřív si ale stručně představme výhody.

Výhody kvantitativně řízených fondů

Jeden z nejlepších prodejních argumentů těchto fondů je ten, že jsou řízeny matematickým modelem a koneckonců počítačem, který činí rozhodnutí "koupit" či "prodat". Tím mají být eliminovány emoce a obecně lidský faktor.

Přestože je celková úspěšnost quant funds diskutabilní, některé kvantitativní strategie opravdu fungují. Důvod spočívá v disciplíně. Právě disciplína (a rychlé počítače) umožňují využívat neefektivity na trzích a vydělávat peníze. Počítače jsou navíc schopné provádět obrovské množství operací a sledovat mnoho investičních příležitostí najednou.

Počítačově řízené fondy rovněž kontrolují rizika. Do modelů jsou často zahrnuta různá omezení, která mají zajistit určitý stupeň diverzifikace.

Zpravidla mají i nižší nákladovost, protože jejich řízení nevyžaduje tolik analytiků a manažerů.

reklama
reklama