Jak investovat do "modrého zlata"?

| Martin Svoboda

Do vody se jako do komodity přímo investovat nedá, existuje však celá řada investičních nástrojů, kterými lze tento elixír života dostat i do vašeho portfolia.

V Německu, stejně jako ve většině průmyslových velmocí, je situace bezproblémová, zásoby jsou dostatečné. V našich končinách je normální, že je vody hodně. Existuje ovšem celá řada regionů, ve kterých je voda vzácností. Většinou jsou takto dotčeny nejchudší státy. To jistě není žádná náhoda.

S nedostatkem vodních zásob se zvyšuje cena. Podle odhadů OSN musejí lidé v některých částech světa vydávat za vodu až 20 procent svého disponibilního příjmu. Následek: lidé mají sotva nějaký prostor na investice do budoucnosti – a starají se o holé přežití.

Voda jako sektor hospodářství

Spojitost mezi nedostatkem vody a chudobou není ničím novým. Dobré zásobování vodou umožňuje ekonomickou prosperitu. Teprve dlouhodobě nastavené koncepty zásobování a úpravy vody plošně vymýtily v průmyslových zemích takové infekční nemoci, jako je třeba tyfus. Rozšiření sociálního zařízení se například ve Velké Británii postaralo mezi roky 1880 až 1920 o prodloužení věku dožití o 15 let.

Pro jednotlivé státy je tudíž zásobování pitonou vodou centrálním úkolem. Největší spotřeba vody připadá na sektor zemědělství. Kolem 70 procent celkové spotřeby vody teče do polí a do žlabů ve statcích. Zbývající část spotřeby vody se dělí mezi průmyslový a privátní sektor. Spotřeba vody se přitom s globálně rostoucím počtem obyvatel exponenciálně zvyšuje.

Kdyby v nějaké zemi vyschl pramen pitné vody, hrozila by chudoba a sociální napětí. Proto musí především v rychle rostoucích ekonomikách (jako je například Čína, které si dosud vyvinula spíše laxní přístup k ekologii), nastupovat cesty trvalé udržitelnosti. Takto by mohl vzniknout lukrativní "miliardový" trh.

Čína v hledáčku

Právě proto se koncentruje certifikát Themax China Water (ISIN DE000GS0TCH2) od investiční banky Goldman Sachs na zásobování pitnou vodou v Číně. Do indexu je vybráno celkem deset titulů ze sektorů zásobování pitnou vodou a dalších aktivit, které mají s vodou co do činění. Všechny firmy se musí účastnit vodohospodářských projektů v Číně a jsou kotovány na nějakém burzovním trhu v Číně nebo Singapuru.

Aby se dalo toto téma sledovat dlouhodobě, nemá certifikát žádné časové ohraničení. Stejně jako i všechny ostatní open end-certifikáty se vztahem k vodě rezignuje i tento produkt na měnové zajištění. Vliv měn, ve kterých se kotují podkladové akcie, je tak potřeba brát při investičním rozhodování v úvahu.

Složení podkladového indexu Themax China Water je prověřováno každý měsíc. K přizpůsobování váhového zastoupení dochází ovšem jen při změně ve struktuře jednotlivých akcií. Rozdílná performance u jednotlivých akciových titulů se tak v indexu postará o nevítanou tvorbu velkých váhových zastoupení.

reklama
reklama