Voda dodá portfoliu stabilitu

| Martin Svoboda

I když jsou tři čvrtiny naší planety pokryty vodou, Světová banka již v devadesátých letech minulého století varovala před nebezpečím, že budoucí války nebudou kvůli ropě, ale právě kvůli vodě. Důvod: Jen pouze malá část, dokonce méně než jednou procento ze všech vyskytujících se vodních zdrojů, je pitná voda. Kromě toho je globální rozdělení tohoto životně důležitého zdroje velmi nerovnoměrné a může vyvolat žádostivé emoce.

Voda - ilustrační foto

Sázka na německé nemovitostní akcie

Civilizační faktor "voda"

Od nepaměti je přístup k čerstvé pitné vodě základní podmínkou pro regionální prosperitu. Ne zcela náhodou vznikly první lidské civilizace v blízkosti velkých říčních systémů. Zde byl zabezpečen dostatek potravinových zdrojů, a proto v průběhu času mohlo dojít k rozmanitému hospodářskému a kulturnímu rozvoji. Do dnešní doby se na tomto ekonomickém významu nic nezměnilo. To je obzvláště patrné u extrémně bohatých států, které mají limitovaný přístup k čerstvé pitné vodě.

Nejvíce to lze pozorovat například u emirátů v Perském zálivu, které investují miliardy svých "pertrodolarů" do vodních čistíren a systémů na úpravu vody, aby byl v této nehostinné pouštní oblasti vůbec umožněn růst počtu obyvatel (v průměru pět až deset procent ročně.)

Hospodářské aktivum v tekuté formě

Podobně jako u běžného zboží platí také u vody: s nedostatkem roste cena. Méně bohaté země, s nedostatečným počtem vodních zdrojů, se dostávají do ústraní. Podle odhadů Organizace spojených národů, musí občané v chudých a vyprahlých zemích, vynaložit za vodu až 20 procent svých disponibilních příjmů. Nevyhnutelným důsledkem je, že pak zůstane velmi málo finančních prostředků pro investice do budoucnosti. Zřetelné zlepšení současné situace se proto nedá v dohledném období očekávat.

Dokonce i v našich zeměpisných šířkách, kde by v zásadě mělo být pitné vody dostatek, jsme se postupem času naučili s touto drahocennou tekutinou šetrně zacházet. V současnosti je samozřejmostí, že k dobré infrastruktuře patří rovněž efektivní zásobování vodou a kanalizace.

Že i v tomto odvětví lze vydělat slušné peníze, dokazuje společnost Geberit. Přední evropský prodejce sanitární techniky ze Švýcarska, který v roce 2010 hospodařil s obratem 2,1 miliardy franků. Podle ekonomického ukazatele EBIT bylo dosaženo zisku ve výši 486 milionů franků.

Na rozdíl od ostatních surovin není voda obchodovatelná na burze, a proto musí investoři zvolit okliku přes investice do jednotlivých společností, jako je již zmíněný Geberit. Na celém světě je přibližně 200 burzovně kotovaných firem, které svoje obchodní aktivity uskutečňují s "modrým zlatem". Mezi nimi se nacházejí společnosti zabývající se úpravou a dalším zpracováním vody, výrobou nápojů, odsolováním, až po klasické vodohospodářské služby.

reklama
reklama