Jak začít investovat do ETF?

| Roman Müller

Vlastní nákup a prodej burzovně obchodovaných fondů je velmi jednoduchý. Méně zkušení investoři mohou mít zpočátku problém s výběrem vhodného typu fondu. Jak se v nabídce několika stovek ETF orientovat? Které informace jsou pro vás důležité? Na které otázky byste si měli před prvním nákupem odpovědět?

ETF - ilustrační obrázek

Podobně jako v případě klasických podílových fondů můžeme burzovně obchodované fondy rozdělit do několika skupin – ETF zaměřené na peněžní trh, státní a firemní dluhopisy, akcie, nemovitosti, komodity či měny. Každá skupina se liší výší možného výnosu a rizikovostí.

I když je přáním většiny investorů dosáhnout co nejvyššího výnosu "bez rizika", je potřeba ctít základní zákonitosti – čím vyšší výnos požadujete, tím rizikovější ETF budete muset zvolit.

Rizika versus očekávaný výnos

Rizikovost (volatilita) vybraného ETF je dána rizikovostí cenných papírů, které zařazuje do portfolia. Mezi nejméně rizikové patří ETF zaměřené na peněžní trh následované fondy investujícími do firemních a státních dluhopisů.

V případě dluhopisových ETF je třeba počítat s měnovým rizikem. I když ETF dosáhne kladného výnosu ve své vlastní měně (pozn. v měně ETF), díky posílení koruny vůči měně fondu může být výsledná korunová výkonnost záporná.

Na opačné straně, co se rizikovosti týče, stojí fondy zaměřené na akcie, komodity či měny. Obecně platí, že ETF zaměřené na široké akciové trhy (např. ETF na globální indexy) vykazují nižší volatilitu než úžeji zaměřené fondy.

Mnohem vyšší kolísavost vykazují i ETF investující do akcií z rozvíjejících se zemí. I zde je třeba myslet na měnové riziko, jeho vliv je však oproti dluhopisovým fondům nižší (pozn. rizikovější - akciové - fondy nabízejí na dlouhém horizontu vyšší výnos).

  • 1
  • 2
reklama
reklama