Burza Praha: Na parket se řítí první ETF kopírující index PX

| Michael Šolín

Chcete instrument, jehož prostřednictvím lze investovat do předních firem obchodovaných na burze v Praze? Máte ho mít! Volksbank spouští v historický první ETF kopírující index PX.

Index PX vs. PX-Total-Return

Volksbank Investments spouští v České republice historicky první indexový fond kopírující hlavní index PX Burzy cenných papírů Praha. Zárukou je tedy věrné kopírování indexu PX. "Nespornou výhodou je, že díky pasivní správě eliminujete riziko dosažení menší výkonnosti než benchmark," vysvětluje Miroslav Kousalík z Volksbank Investments.

PX-Index-Fond je tzv. Total Return Fund, což znamená, že dividendy jsou plně reinvestovány. Celý dividendový výnos, který se pohybuje u indexu PX okolo 3 až 4 %, se tedy vrací zpět do fondu. V praxi to vypadá tak, že díky plnému reinvestování dividend se dá očekávat, že fond ve střednědobém a dlouhodobém horizontu předčí svou výkonností index PX. Všechny akcie jsou obsaženy v portfoliu plnou vahou, tím se vyznačuje plná replikace indexu.

Zásadní věcí je to, že všechny akcie jsou nakupovány v závěrečné aukci. Takže se u ETF nestane, že by portfoliomanažer rozhodoval, zda nakoupit v závěru obchodování, nebo následující den ráno, a tím trochu spekulovat, zda trh půjde nahoru, nebo dolů. "Podíváte se na závěrečný kurz akcií - a hned víte, za kolik jsme tituly nakoupili," doplňuje Kousalík.

Nesporné výhody ETF

Je jich celá řada:

  • Minimalizace rizika spojeného s aktivní správou portfolia

  • Zachování vysoké míry diverzifikace na daném trhu

  • Nižší náklady na správu portfolia z důvodu nižších poplatků za aktivní správu portfolia (management fee)

  • Žádné riziko krachu emitenta na rozdíl od investičních certifikátů

  • Hedge nákup podkladových akcií v přesném poměru s indexem

  • Reinvestování dividend

Mnozí si myslí, že indexové fondy fungují takřka stejně jako investiční certifikáty. Opak je pravdou.

Investiční certifikát nekopíruje zcela index, což je dáno například tím, že dividendy se nereinvestují, emitent si je nechává a používá je k dalšímu zajištění pozic a vytváření produktu. Druhá věc je kreditní riziko. Indexový certifikát je vlastně dlužný závazek emitenta a při případném krachu emitenta neuvidí investor z investičního certifikátu vůbec nic. Indexové fondy však riziko nenesou.

  • 1
  • 2
reklama
reklama