Jak vybrat akcie, které nekolísají? Tento fond to udělá za vás!

| Roman Müller

Každý z nás by si jistě přál, aby se ceny akcií příliš divoce nepohybovaly nahoru a dolů. Jak ovšem vybrat pouze ty, které méně kolísají (vykazují nižší volatilitu)? Elegantním řešením může být burzovně obchodovaný fond od společnosti UBS Global Asset Management. Váhy jednotlivým akciím jsou v portfoliu přiřazovány nikoli podle tržní kapitalizace, ale volatility.

MSCI ACWI Risk Weighted Index vs. MSCI ACWI Index

Nový ETF od UBS Global Asset Management sleduje vývoj indexu MSCI ACWI Risk Weighted. Tento index je "výběrem" z širokého indexu světových akcií MSCI All Country World, který zahrnuje akcie společností s vysokou a střední tržní kapitalizací.

Tyto společnosti patří do některé z 24 vyspělých či 21 rozvíjejících se zemí. Index MSCI ACWI Risk Weighted obsahuje akcie, které vykazují nízkou volatilitu. Čím nižší je volatilita, tím vyšší váhu v indexu titul má.

Vyšší výkonnost v delším horizontu

Zajímavé je porovnání dosavadního vývoje obou indexů. Index zahrnující tituly s nižší volatilitou zaznamenal vyšší výkonnost. Zvolená strategie se vyplácela především v růstové fázi trhu, tedy od roku 2002 do okamžiku vypuknutí finanční krize. I přes poklesy trhů v posledních letech si méně volatilní akcie dokázaly udržet vyšší výkonnost.

Mix světových firem

V dostupných informačních listech bohužel nezjistíte přesnou skladbu portfolia zmíněného ETF. Pomůckou může být složení indexu, které uvádí společnost MSCI. Portfolio ETF by mělo přibližně odpovídat složení sledovaného indexu.

Z hlediska regionální alokace mají v indexu nejvyšší zastoupení společnosti, které spadají do kategorie ostatní (46 %). S jistou nadsázkou můžeme říci, že jde o mix společností z různých koutů světa. Americké společnosti získaly druhou nejvyšší váhu v portfoliu, a to přibližně čtvrtinovou. Na dalších pozicích naleznete japonské (14 %), kanadské (5 %) a britské tituly (5 %). V indexu je zařazeno více než 2 400 společností ze 45 zemí světa.

Volatilita trhů volá: Opakuje se rok 2008!

  • 1
  • 2
reklama
reklama