Portfolio ETF fondů pro dlouhodobé hráče

| Roman Müller

Dnes si představíme jeden z fondů, který je zařazen v kategorii smíšených ETF, a to Portfolio Total Return Index ETF. Tento fond může posloužit jako základní stavební kámen portfolia, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků.

Portfolio Total Return Index ETF

db x-trackers nabízí burzovně obchodovaný fond kopírující vývoj indexu, který sleduje vývoj několika ETFek. Cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu hodnoty majetku ve fondu při co nejnižší míře kolísavosti.

Při výběru vhodných fondů do investičního portfolia je důležité, aby se vybrané cenné papíry nevyvíjely v různých fázích vývoje trhu zcela shodně (pozn. jinými slovy, aby nevykazovaly shodnou korelaci). Do portfolia jsou zařazovány jak ETFka investující do akcií, tak do dluhopisů.

Základní nastavení investičního portfolia

Fond lze rozdělit na dvě základní složky, a to akciovou a dluhopisovou. Akciová složka může obsahovat jak cenné papíry z vyspělých, tak i rozvíjejících se trhů. Podíl akcií se může pohybovat v rozmezí 50 % až 70 %.

Dluhopisová složka portfolia je tvořena státními a inflačně vázanými dluhopisy i dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. Dluhopisová složka zaujímá 30 % až 50 % portfolia. Fond může investovat v malé míře i do nemovitostních ETF.

  • 1
  • 2
reklama
reklama