Burzovně obchodované fondy (ETF) s aktivní správou konkurují klasickým podílovým fondům

| Roman Müller

Burzovně obchodované fondy již nemusejí pouze kopírovat sledovaný index. Na trhu se objevují nové aktivně řízené fondy, které mohou překonat výkonnost trhu. Portfoliomanažeři těchto ETF se snaží vybírat tituly, u nichž se očekává růst tržní ceny. Celková nákladovost ETF s aktivní správou je oproti klasickým podílovým fondům nižší.

Investování - ilustrační obrázek

Jedním z rozdílů mezi podílovými a burzovně obchodovanými fondy je způsob správy portfolia. V prvním případě se o portfolio fondu stará manažer, který může být při výběru vhodných cenných papírů velmi aktivní. Na základě nejrůznějších analýz vybírá tituly, u nichž očekává zajímavé zhodnocení. Cílem působení manažera je přinést podílníkům vyšší zhodnocení než nabízí určitý trh (index).

U naprosté většiny burzovně obchodovaných fondů není cílem překonat trh, ale co nejvěrněji jeho výkonnost kopírovat. K dosažení tohoto cíle není zapotřebí aktivně vyhledávat atraktivní tituly, ale postačí udržovat v portfoliu ETF přesně ty tituly, které reprezentují sledovaný index. Oproti klasickým podílovým fondům jsou váhy jednotlivých titulů v portfoliu ETF a indexu shodné. Vynechány mohou být cenné papíry, jejichž váha je zanedbatelná a nákup by byl obtížný či nákladný.

Čtyři nové ETF s aktivní správou

V současné době najdete ve světě pouze několik burzovně obchodovaných fondů, které se odklánějí od obvyklého kopírování určitého indexu. Portfolio je u těchto ETF spravováno aktivně přítomným manažerem.

V Evropě se například jedná o fondy Pimco Euro Short Maturity Source ETF a Pimco European Advantage Government Bond Index Source ETF. Oba ETF investují do státních dluhopisů. Na akcie evropských firem je zaměřen fond Source Man GLG Europe Plus Source ETF.

Je libo krátkodobou spekulaci? Zkuste ETF! Je libo krátkodobou spekulaci? Zkuste ETF! Jednou z výhod ETF je rychlost obchodování. Podíly můžete nakupovat a prodávat stejně rychle jako ...

  • 1
  • 2
reklama
reklama