Manažer fondu měsíce: Výkonnost je kombinací dobrého úsudku a štěstí

| Petr Novotný

A k tomu navíc odvahu vsadit na exotické trhy, oportunistický přístup k měnovému riziku a aktivní práce s portfoliem. Recept, s kterým letos porazil Jiří Lengál - portfoliomanažer akciového fondu Sporotrend svoji konkurenci na trhu.

Investiční web (IW): Jak vypadá vaše aktuální portfolio?

Sporotrend - regiony

Jiří Lengál (JL): V současné době jsme téměř plně zainvestování, bez významnějšího podílu hotovosti. Přibližně 45 procent máme v akciích zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Kazachstánu. Střední Evropa reprezentuje cca 25% portfolia, a z toho 10 procent jsou akcie z českého akciového indexu PX, polské akcie mají přes 5 % a maďarské akcie 10 procent.

Deset procent tvoří Turecko a zbytek cca 20 procent máme v evropských akciích, které se obchodují na západoevropských burzách, ale podstatnou část zisku generují ve střední a východní Evropě. Příkladem je např. KBC Group (pozn.vlastník ČSOB, polské Kredyt Bank a pojišťovny Warta a maďarské K&H Bank)., která cca 30% zisku vytváří v ČR, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a dalších zemích východní Evropy.

IW: Jak vypadá složení portfolia po sektorové stránce, na co máte vsazeno?

Benchmark

srovnávací index; manažer fondu vůči němu může mít např. vyšší nebo nižší podíl jednotlivých akcií; pokud je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku, daří se manažerovi překonávat trh

JL: Našimi dvěma největšími sektory jsou "ropa a plyn" a finanční sektor. Pokud ovšem sázkou rozumíme relativní vymezení se vůči benchmarku, pak v akciích bank, jež mají velkou váhu zejména v polském a tureckém akciovém indexu, jsme ve skutečnosti výrazně podváženi (pozn. nižší podíl než v benchmark). Za velké sázky bych označil převážení v sektorech materiálů a chemie a naopak podvážení ve finančním sektoru, telekomunikacích a farmaceutických titulech.

sporotrend - sektory

IW: Jaké změny jste dělal v portfoliu v poslední době?

p/e

poměr tržní ceny akcie vůči čistému zisku na akcii; čím nižší, tím je daná akcie relativně levnější

JL: Snížili jsme podíl již zmiňovaných finančních titulů (bank) a sektoru materiálů ve prospěch odvětví ropy a plynu. Dále jsme přesouvali část investic do akcií evropských společností, jejichž podstatná část podnikání se odehrává v zemích střední a východní Evropy, protože v řadě případů jsou výrazně levnější než jejich východoevropští konkurenti. Příkladem může být již zmíněná KBC Group. KBC se přitom obchoduje na cca 7-násobku „normalizovaného“ zisku za r. 2011, zatímco polské banky patří k nejdražším k Evropě s P/E 2011 v rozmezí 11 – 15.

reklama
reklama